Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Så styrs församlingen

Svenska kyrkan är en stor organisation med närmare 1 400 församlingar. Varje församling styrs lokalt, kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för verksamheten.

Församlingsinstruktion

Alla församlingarna i Svenska kyrkan har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I vår församlingsinstruktion beskriver vi hur dessa uppgifter utförs. Klicka för att ladda hem.

Organisation och förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation med val vart fjärde år. Verksamheten styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Läs mer.