Foto: Linda Mickelsson /IKON

Bollebygds kyrkliga arbetskrets

Arbetskretsen har för närvarande paus från fysiska träffar, men provar gemensamma kaffestunder digitalt. Vid frågor ring pastorsexpeditionen eller arbetskretsens ordförande Kerstin Halldin.

Paus för arbetskretsen

Arbetskretsen har paus från fysiska träffar men provar att ha gemensamma kaffestunder på den digitala plattformen Zoom. Om du är intresserad av att vara med och vill ha hjälp med introduktion till vad Zoom är och hur det fungerar kontakta Anders Jernbratt 033- 22 26 05.

Tid: Arbetskretsen träffas på tisdagar, ojämna veckor kl 14-16, med start 8 september 2020.

Plats: Utposten, Kungsbackavägen 1, Bollebygd

Kontakt: Kerstin Halldin  0705- 31 57 43

Välkommen att vara med!

Frågor:

Anders Jernbratt

Anders Jernbratt

Bollebygds pastorat

Komminister, Präst