Två församlingar

Bollebygds pastorat består av Bollebygds och Töllsjös församlingar. I våra tre kyrkor, Bollebygds kyrka, Olsfors kyrka och Töllsjö kyrka, finns ett rikt gudstjänstliv och vi erbjuder en bred verksamhet för dig som barn, ung, mitt i livet eller livserfaren.

Kyrkor och mötesplatser

I Bollebygds pastorat finns tre vackra kyrkor av olika karaktär – Bollebygds kyrka, Töllsjö kyrka och Olsfors kyrka.

Verksamhet

Vill du delta i församlingslivet? Välkommen, här finns mötesplatser för alla åldrar. Tillsammans skapar vi en gemenskap som hjälper oss att lära känna Gud.