Foto: Magnus Aronson /IKON

Leva vidare

För dig som mist en nära anhörig finns möjlighet att mötas för samtal. Det kan vara gott att träffa andra i liknande situation.

Sorg är en naturlig och normal reaktion när livsmönstret förändras av att en nära anhörig dör. Sorg är inte ett ”problem” som ska lösas men sorgen innebär ofta en intensiv känslomässig smärta och bristande tillit till livet självt.

De flesta församlingar inbjuder till Leva Vidare grupper eftersom man vet att det ofta upplevs hjälpsamt att träffa andra som också mist en nära anhörig. 

I Bollebygd och Töllsjö församlingar startas Leva vidare-grupper cirka två gånger om året, i mars och oktober. Vid behov startar grupperna tätare än så.

 • Leva vidare-grupp på dagtid. Träffas 6 gånger varannan till var tredje vecka. Uppföljningsgrupp kan erbjudas.
  Gruppen leds av Anders Jernbratt präst.

 • Samlingarna är i församlingshemmet i Bollebygd.
  Utskick till sörjande görs löpande, men finns frågor antingen för egen del eller för någon annans, eller om man vill göra en intresseanmälan kontakta
  Anders Jernbratt 033-22 26 05.

 • Leva vidare-grupp på kvällstid. Träffas 6 gånger varannan till var tredje vecka och startar vid behov under året. Uppföljningsgrupp kan erbjudas.
  Gruppen riktar sig särskilt till sörjande som är mitt i livet och som förlorat partner, barn eller annan närstående.
  För mer information kontakta Madeleine Forsberg, präst.

 • Leva vidare grupp för barn och unga. När barn drabbas av en nära anhörigs död är ofta barnets alla livssammanhang påverkade och hela familjen är drabbad av samma sorg som barnet. Leva vidare-grupper för vuxna är inte särskilt väl anpassade för barnets behov eftersom barn inte hunnit utveckla ett verbalt språk för sina känslomässiga upplevelser – och därför behöver barn bli mötta ur flera ingångar; korta samtal, varvat med lek, kroppsövningar, måleri, samarbete med mera. I dagsläget finns samarbete med Randiga Huset i Göteborg och kontakt kan också förmedlas till Bräcke Diakoni.

Anders Jernbratt

Anders Jernbratt

Bollebygds pastorat

Komminister, Präst

Madeleine Forsberg

Madeleine Forsberg

Bollebygds pastorat

Präst, Kyrkoherde