Leva vidare

För dig som mist en livskamrat eller nära anhörig finns möjlighet att mötas för samtal. Det kan vara gott att träffa andra i liknande situation. Start onsdag 11 september kl 15.30 i Bollebygds församlingshem. Anmälan.

Sorg är en naturlig och normal reaktion när livsmönstret förändras av att en nära anhörig dör. Sorg är inte ett ”problem” som ska lösas men sorgen innebär ofta en intensiv känslomässig smärta och bristande tillit till livet självt.

Sorg kan orsakas av exempelvis anhörigs död, egen eller annans sjukdom eller annan upplevelse som är svår att bearbeta på egen hand. I Leva vidare-gruppen träffar vi andra med liknande erfarenheter och samtalar på ett strukturerat sätt under erfaren handledning. Sista träffen talar vi också om strategier för framtiden och om möjligheten för gruppen att fortsätta antingen på egen hand eller med gruppledare.

Höstens träffar: Onsdag 11 och 25 september, 23 oktober, 6 och 20 november, 4 december kl. 15.30-17.30  i Bollebygds församlingshem.

Samarbete med Sensus studieförbund.

Varmt välkommen att anmäla dig eller höra av dig till Agneta Ljungqvist (kontaktuppgifter nedan) eller Annika Kjeller, 0736-93 98 91 om du har frågor.