Barn och familj

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte”, säger Jesus. Det är ord ur Bibeln som vi får påminnas om varje gång ett barn döps i församlingen. Därför är barnen särskilt viktiga i kyrkans gemenskap. Att få växa i tron och få lära känna Jesus är viktigt redan från unga år. Vi vill vara en naturlig mötesplats för barn och föräldrar.