Foto: Anna Roström /Jonér

Dop

I dopet finns löften om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet över att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

Alla är välkomna att döpas

Svenska kyrkan välkomnar alla att döpas. Det är vanligast med barndop, men det är inget som hindrar att man bli döpt senare i livet, t ex under konfirmationstiden eller som vuxen. När det gäller barn, både små barn och ungdomar, är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det handlar om att ge barnet en chans att tro på och lära känna Gud.

Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan. Dopgudstjänsten är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Boka dop

Dopet kan bokas på lördagar i våra tre kyrkor. Ring församlingsexpeditionen om tillgängliga tider. Du kan också boka dop inom söndagens gudstjänst eller direkt efter den. Ofta finns möjlighet att hyra lokal för dopkaffe och det finns dopklänningar att låna.

Välkommen att kontakta församlingsexpeditionen om du har frågor eller
vill boka dop: 033-22 26 00 eller bollebygd.pastorat@svenskakyrkan.se
En av prästerna kontaktar er för ett dopsamtal, då ni pratar mer om detaljerna kring dopet.

Dopsymboler

I dopet finns symboler som hjälper oss att förstå dopet. Läs mer om dopklänningen, vattnet och dopljuset.

Fadder

Som fadder är man utvald till att vara en speciell vuxen i den döptes liv. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet. Läs mer.

Kyrkor och mötesplatser

I Bollebygds pastorat finns tre vackra kyrkor av olika karaktär – Bollebygds kyrka, Töllsjö kyrka och Olsfors kyrka.

Dop utomhus i vintern. med ett föräldrapar, en bebis och en präst.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.