Foto: IKON

En dag för dig som sörjer

Lördagen den 4 mars kl 10-16 i Noltorpskyrkan, Alingsås. Anmälan senast 20/2.

Välkommen till en dag i gemenskap kring sorg och saknad. Dagen vänder sig till dig som mist någon som stod dig nära. Det kan till exempel vara en livskamrat, en förälder, ett barn eller en kär vän.

Under dagen kommer det finnas möjlighet att lyssna, reflektera och tala med andra i en liknande situation. Vi äter lunch och fikar tillsammans. Kostnad 100 kr.

Vill du veta mer eller anmäla dig, hör av dig till diakon Sara Jakobsson.
sara.jakobsson@svenskakyrkan.se eller telefon: 0322-669 121.
Anmälan senast 20 februari.

VARMT VÄLKOMMEN!