Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Övre Älvdals församling

14 söndagen e trefaldighet, 22 september
”Tilliten är naiv”
Dalby kyrka, kl.11.00 Mässa.
Birgitta Halvarsson, Kjell Inge Midtskogen.
Södra Finnskoga kyrka, kl.16.00 Gudstjänst.
Birgitta Halvarsson, Kjell Inge Midtskogen.
Söndag 29 september
Gudstjänst i Norra Ny kyrka, kl.11.00.
Gudstjänst i Gammelstugga, Där Väst,
N.Finnskoga, kl.18.00. 

…………………………………….

Tel. pastorsexp 0564-410 62
E-mail: ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se  

Nu startar vi trivselträffar i Drängstugga, Sysslebäck. 11-kaffe på torsdagar, med start 19 september. Första träffen konstutställning med tavlor av Maria Linusson. Vi tar emot förslag på aktiviteter för höstens träffar! Drop in!
Hjärtligt välkomna!    Marianne och Maria 

Nu har vi startat upp körerna inför hösten.  Vi häsar nya och gamla sångare välkomna! Vi behöver dig!
Måndagar 18.30, Carmen Ludo, S.Finnskoga, kyrksalen
Tisdagar 19.00, Dalby kyrkokör, förs.hem Dalby
Onsdagar 19.00 N.Ny kyrkokör, förs.hem Stöllet
Torsdagar 18.30 N.Finnskoga kyrkokör, som under
hösten övar på Stranna Folkets Hus.

För info ring Kjell Inge 072-501 67 03,
Britta 072-501 64  53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Sånger för livet”

Den 12 maj var kyrkan i Norra Ny fullsatt då Sofia Källgren mfl. uppträdde under konserten ”Sånger för livet”.  Körsångare medverkade under ledning av Mats Backlund. Ett arrangemang i samarbete med Läkarmissionen.