Foto: Ulf Lagerkvist

Övre Älvdals församling

Den helige Mikaels dag, 3 oktober   
”Tussarna under min säng är inte damm
utan änglarnas tofflor”
Norra Finnskoga kyrka, kl.18.00 Gudstjänst. Konfirmandläsning mellan 16-18. 
Birgitta Halvarsson, Britta Nordberg. 
Efter gudstjänsten sätter vi ljuslyktor i älven.  
Söndag 10 oktober  
Gudstjänst i Norra Ny kyrka, kl.11.00 .
Konsert i Dalby kyrka, kl.16.00.

Välkomna!   

Tel pastorsexp.0564-410 62 
ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se   Swishnummer för kollekt 123 162 9807 

 

 

 

.