Foto: Ulf Lagerkvist

Övre Älvdals församling

Så länge Folkhälsomyndighetens restriktioner gäller så firas inga gudstjänster. Kyrkorna är öppna månd-torsd. när vaktmästare finns tillgängliga.
Minnesgudstjänsterna i Norra Ny och Nyskoga under nyårshelgen uteblev i år p.g.a den rådande situationen. Så fort restriktionerna upphört kommer anhöriga att få en personlig inbjudan till en gudstjänst med ljuständning vid ett senare datum.
Pastorsex. endast tel. månd-onsd. 0564-410 62
Tel. Kyrkoherde Birgitta Halvarsson 0564-410 22
ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se
Swishnummer för kollekt 123 162 9807