Foto: Ulf Lagerkvist

Övre Älvdals församling

3 e trefaldighet, 20 juni 
”Utanför vill innanför”
Norra Finnskoga kyrka, kl.11.00
Gudstjänst. Arne Söderbäck, Kjell Inge Midtskogen.
Munkebolsängen, kl.14.00
Gudstjänst.
Arne Söderbäck, Kjell Inge Midtskogen.
Ta med kaffekorg.
Midsommardagen 26 juni
Gudstjänst i Rikenberg, kl.12.00
Johannes Döparens dag, 27 juni 
Gudstjänst i N. Finnskoga kyrka, kl.18.00.

Välkomna!
……………………………………….
Tel. pastorsexp 0564-410 62
E-mail: ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer