Foto: Ulf Lagerkvist

Övre Älvdals församling

”Kom hit och få vatten”
2 söndagen e trettondagen, 16 januari
Kyrksalen, Dalby, kl.11.00  Mässa. Birgitta Halvarsson, Britta Nordberg

Söndag, 23 januari, Gudstjänst i församlingshemmet, N.Ny kl.11.00.

Välkomna!  

Tel pastorsexp.0564-410 62
ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se  
Swishnummer för kollekt 123 162 9807

Tills vidare har pastorsexp. öppet tisdag och torsdag mellan 09-12.
Övriga tider endast telefon 0564-410 62

 

   
 
                                    

 

 

 

    

 

  

  

 

 

.