Foto: Ulf Lagerkvist

Övre Älvdals församling

20 e trefaldighet, 25 oktober 
”Små saker med stor kärlek”
Norra Ny församlingshem, kl.11.00 Gudstjänst.
Arne Söderbäck, Kjell Inge Midtskogen. 
Dalby kyrka, kl.16.00 Gudstjänst.
Arne Söderbäck, Kjell Inge Midtskogen.
Lördag 31 oktober
Minnesgudstjänst med ljuständning, Dalby kyrka, kl.16.00.
Minnesgudstjänst med ljuständning, Dalby kyrka, kl.18.00.
Söndag 1 november
Minnesgudstjänst med ljuständning, S.Finnskoga kyrka, kl.15.00.
Minnesgudstjänst med ljuständning, N.Finnskoga kyrka, kl.17.00.

 Välkomna!
……………………………………….
Tel. pastorsexp 0564-410 62
E-mail: ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se

Onsdag 28 oktober, ALLSÅNGSKVÄLL med Norra Ny kyrkokör,
i Norra Ny kyrka, kl.19.00.

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: A-C Mattsson/Mikael Kindberg/Anton o Fredrik

Nyinvigning av Norra Finnskoga kyrka

Foto: A-C Mattsson/Mikael Kindberg/Anton o Fredrik

3 söndagen i Advent nyinvigdes kyrkan i Norra Finnskoga efter en omfattande renovering. Ett nytt kök och en cafédel är en del av nyheterna. Hiss och handicaptoa är installerad, kantorn har fått ett kontor i kyrkan och på övervåningen är det tänkt att barnverksamheten skall hålla till. En fullsatt kyrka deltog i gudstjänsten och fick njuta av en konsert  med församlingens körer och musiker. Församlingen bjöds också på ett välsjungande Luciatåg i miniformat. Efter stunden i kyrkan blev all inbjudna till f.d prästgården, där det var uppdukat med mat, kaffe och tårta.