Kontakt

Välkommen till Övre Älvdals församling!

Pastorsexpedition
Långav 24  680 60 Sysslebäck
Tel: 0564-41062

Expeditionen öppen Måndag, Torsdag, Fredag  9.00-15.00

Ekonomiavdelningen
Tel. 0564-47655

Bokning av församlingshem och kyrksalar på tel. 0564-410 62

Personal

Kyrkoherde                Anders Rådström: 0564-410 22

Komminister               Annica Olsson: 0564-410 26, 072-501 58 21

Kantor                         Britta Nordberg: 072-501 64 53

Kyrkomusiker             Irina Chechetkina: 076-639 73 88

Kyrkvaktmästare       Södra Finnskoga Bograngen, Nyskoga

                                     Mikael Kindberg: 072-501 62 57

Kyrkvaktmästare       Norra Ny Stöllet

                                     Helén Hallbäck: 073-059 44 15

Kyrkvaktmästare       Dalby Långav

                                     Anna-Carin Mattsson: 072-501 58 81

Kyrkvaktmästare       Norra Finnskoga Höljes

                                     Jan-Otto Ås: 070-274 68 94