Kontakt

Välkommen till Övre Älvdals församling!

Pastorsexpedition
Långav 24  680 60 Sysslebäck
Tel: 0564-410 62

Expeditionen öppen måndag-torsdag 9.00-15.00

Ekonomiavdelningen
Tel. 0564-411 25

Församlingshemmen, vaktmästare, exp.
Stöllet, vaktmästare 070-274 70 31
Dalby församlingshem 0564-410 62
Höljes församlingshem, vaktmästare 072-501 58 81 

Kyrksalar Bograngen och Nyskoga, vaktmästare 072-501 62 57

Bokning av församlingshem och kyrksalar på tel. 0564-410 62

Personal
Kyrkogårdsföreståndare       Rolf Johnson: 070-274 68 94

Kyrkvaktmästare       Rickard Hallbäck: 070-274 70 31

Kyrkvaktmästare        Anna-Carin Mattsson: 072-501 58 81

Kyrkvaktmästare        Mikael Kindberg: 072-501 62 57

Kyrkoherde                 Birgitta Halvarsson: 0564-410 22
                                  
Kantor                         Britta Nordberg: 072-501 64 53

                                     Kjell Inge Midtskogen: 072-501 67 03

Barntimmeledare       Marianne Engvall: 072-501 58 21 
                                                                  

Marianne Engvall

Övre Älvdals församling

Barntimmeledare

Monika Frykelid

Monika Frykelid

Övre Älvdals församling

Förvaltningsassistent

Pia-Lena Gund

Pia-Lena Gund

Övre Älvdals församling

Ekonom

Hélen Hallbäck

Hélen Hallbäck

Övre Älvdals församling

städerska/kyrkogårdsarbetare

Rickard Hallbäck

Rickard Hallbäck

Övre Älvdals församling

Kyrkvaktmästare

Birgitta  Halvarsson

Birgitta Halvarsson

Övre Älvdals församling

Kyrkoherde

Inga-Lill Hovelsås

Inga-Lill Hovelsås

Övre Älvdals församling

Städerska

Rolf Johnson

Rolf Johnson

Övre Älvdals församling

Kyrkogårdsföreståndare

Mikael Kindberg

Mikael Kindberg

Övre Älvdals församling

Kyrkvaktmästare

Anna-Carin Mattsson

Anna-Carin Mattsson

Övre Älvdals församling

Kyrkvaktmästare

Kjell Inge Midtskogen

Kjell Inge Midtskogen

Övre Älvdals församling

Kantor

Britta Nordberg

Britta Nordberg

Övre Älvdals församling

Kantor