Blomsterfonder/ Kondoleanser

Våra blomsterfonder tillhandahålls på pastorsexpeditionen i Dalby

tel 0564-41062. Ring och beställ!

Dalby Blomsterfond bg 144-2268

Britta Lodin, ombud, tel 070-302 50 58 

Dalby Ungdomsstiftelse bg 144-2524

Norra Finnskoga Blomsterfond bg 144-2441

Britta Nordberg, ombud, tel 0564-200 21

Södra Finnskoga Blomsterfond bg 144-2318

Ellen Sparby, ombud, tel 072-224 93 50

Nyskoga Blomsterfond bg 144-2383