Några ungdomar sitter i en ring med benen in mot mitten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gymnasie/ung vuxen-konfirmation

Blev det inte av att du konfirmerade dig i 8:an? Är du intresserad och nyfiken på att veta mer om kristen tro Vill du få möjlighet att fundera över och samtala om livet och dess stora frågor?

Då kommer här en andra chans!

Du som är född mellan åren 2002-2007 är välkommen att delta i Andra chansen – en konfirmandgrupp där vi på olika sätt berör frågor kring tro, liv, att vara kristen och med stort fokus på mänskliga rättigheter och samhällsansvar.

Gruppen träffas några gånger under våren och åker i augusti till Berlin.
Förberedelse inför och konfirmation i september. 

Datum våren 2024

  • 24 mars (Palmsöndagen) kl 10.00 – 16.00, Bollmoradalens kyrka
  • 23 april 18.00 -21.00, Trollbäckens Kyrka
  • 5 maj 10.00 - 16.00, Pilgrimscentrum/Tyresö kyrka
  • 21 maj – 18.00 -21.00, Pilgrimscentrum/Tyresö Kyrka
  • 11 juni –18.00 - 21.00, Trollbäckens kyrka (info inför läger och konfirmation)
  • Resa till Berlin 6 – 12 aug 
  • Förberedelse inför- och konfirmation i september

Vid träffar under våren äter vi gemensam måltid tillsammans.

Kostnad

Tyresö konfirmandverksamhet är kostnadsfri. Detta betyder att du som konfirmand inte betalar för träffar och resa. 
En avgift på 5000 kr kommer dock att tas ut vid avanmälan efter den 12 juni (om inte läkarintyg kan uppvisas).

Närvaro

För att kunna följa med på resan och för att bli konfirmerad krävs närvaro vid samtliga träffar.

Anmälan

Anmäl dig senast 8 mars

Begränsat antal platser

Om du är under 18 år fyller du också i nedan uppgifter: