Ett krucifix hänger på väggen bredvid ett fönster med glasmålningar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Gudstjänst

I Tyresö firas flera gudstjänster, andakter och mässor varje vecka. En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta används orden gudstjänst och mässa, där skillnaden är att i en mässa firas det alltid nattvard. 

En änglastaty.

Predikan

Ta del av söndagens predikan.

Gudstjänstliv i Tyresö församling

En liten flicka tar emot nattvarden.

Gudstjänst med liten och stor

En gudstjänst där barnen är delaktiga i de olika momenten. Gudstjänsten är tänkt att passa alla åldrar. Ofta är församlingens barnkörer med och sjunger.

Taizémässa

En enklare gudstjänst inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Gudstjänsten präglas av bön, tystnad, meditativa sånger på alla världens språk.

Någon sitter i ett kapell och håller en finsk psalmbok i händerna.

Finskspråkig verksamhet

Tyresö församling firar gudstjänst på finska en gång i månaden i Bollmoradalens kyrka, med uppehåll över sommaren. Församlingens finsktalande präst heter Sara Ahlbom.

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö är en mötesplats för samtal, andlig fördjupning och pilgrimsvandring.

Kollekt

Kollekten i Tyresö församling går omvartannat till nationella ändamål, Svenska kyrkans internationella arbete, regional insamling och lokalt direkt till Tyresö församlings diakonala arbete med att stötta människor som har det svårt ekonomiskt.

Nu finns möjlighet att ge din gåva med hjälp av din mobiltelefon genom mobilappen Swish. Varje kyrka har ett eget Swishnummer:

Bollmoradalens kyrka: 123 105 33 47
Trollbäckens kyrka: 123 543 02 85
Tyresö kyrka: 123 283 83 32

Varmt tack för din gåva - den behövs!

Från Svenska kyrkan

En kyrka full av besökare.

Olika former av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig och du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Gudstjänsterna utformas på olika sätt och har olika namn.

Nyfiken på Gud?

Läs om kristen tro
Två händer håller i en smartphone

Kontakt & öppettider

Här hittar du information om hur och när du kan besöka oss.

Våra kyrkor och kapell

I Tyresö församling finns tre kyrkor, ett begravningskapell och ett församlingshem.