Ett krucifix hänger på väggen bredvid ett fönster med glasmålningar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Gudstjänst

I Tyresö firas flera gudstjänster, andakter och mässor varje vecka. En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta används orden gudstjänst och mässa, där skillnaden är att i en mässa firas det alltid nattvard. 

En änglastaty.

Predikan

Ta del av söndagens predikan.

Gudstjänstliv i Tyresö församling

En liten flicka tar emot nattvarden.

Gudstjänst med liten och stor

En gudstjänst där barnen är delaktiga i de olika momenten. Gudstjänsten är tänkt att passa alla åldrar. Ofta är församlingens barnkörer med och sjunger.

En kvinna sitter på knä med en mikrofon och läser högt ur en bok. En präst syns sitta i bakgrunden.

Taizémässa

En enklare gudstjänst inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Gudstjänsten präglas av bön, tystnad, meditativa sånger på alla världens språk.

En vuxen och ett barn hjälps åt att sticka ner ett tänt ljus i sanden i en stor ljusbärare.

Vardagsandakt för föräldralediga

För dig som är föräldraledig. Onsdagar 9.30 i Trollbäckens kyrka.

Någon sitter i ett kapell och håller en finsk psalmbok i händerna.

Finskspråkig verksamhet

Tyresö församling firar gudstjänst på finska en gång i månaden i Bollmoradalens kyrka, med uppehåll över sommaren. Församlingens finsktalande präst heter Sara Ahlbom.

Gula färger

Digitala morgonandakter

Varje tisdag och torsdag klockan 9.00 sänds digitala morgonandakter från Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö. Det går också bra att titta i efterhand.

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö är en mötesplats för samtal, andlig fördjupning och pilgrimsvandring.

Sommaren 2023

Se alltid kalendern för aktuella gudstjänster.

Välkommen in till våra kyrkor för bön och stillhet. Bollmoradalens kyrka får nytt golv men där finns ett andaktsrum som står öppet mån-fre under kontorstid. Tyresö kyrka hålls öppen mån-ons kl. 11-15. 

Söndagar

Mässa 11.00 
Firas i Tyresö kyrka eller i Trollbäckens kyrka eller som vandringsmässa. 

Onsdagar

Lunchmässa 12.00 i Bollmoradalens kyrka
Enklare mässa som firas varje vecka i andaktsrummet i Bollmoradalens kyrka.

Våren 2023

Se alltid kalendern för aktuella gudstjänster.

Söndagar

Mässa 11.00 i Bollmoradalens kyrka, Trollbäkens kyrka och Tyresö kyrka
Huvudgudstjänst. Ibland firas mässa i flera av kyrkorna samtidigt, ibland är det sammanlyst. Se kalendern för aktuell information.

Gudstjänst med liten och stor 11.00 i Trollbäckens kyrka
Datum: 29/1, 26/2, 9/4, 14/5
En gudstjänst anpassad till hela familjen, där barnen är delaktiga i de olika momenten.

Taizémässa 17.00 i Trollbäckens kyrka
Datum: 22/1, 19/2, 19/3, 16/4, 28/5
En enklare mässa inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Mässan byggs upp kring meditativa sånger, tystnad och textläsning.

Tisdagar

Digital morgonandakt 9.00 från Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö
Sänds på Instagram.

Lectio Divina med mässa 11.00 i Pilgrimskapellet
Bibelläsning i grupp. Avslutas med bön och nattvard.

Tisdagsbön 18.45 i Trollbäckens kyrka 

Onsdagar

Vardagsandakt för föräldralediga 9.30 i Trollbäckens kyrka
Stanna upp en stund i vardagen, i reflektion och bön.

Lunchmässa 12.00 i Bollmoradalens kyrka
En kortare veckomässa.

Torsdagar

Digital morgonandakt 9.00 från Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö.
Sänds på Instagram och Facebook.

Kvällsmässa 18.00 i Trollbäckens kyrka
Mässa med efterföljande gemenskap på kyrktorget.

-

Gudstjänst på finska
Suomenkielinen jumalanpalvelus

Söndagar 13.30 i Bollmoradalens kyrka
Datum: 15/1, 19/2, 26/3, 30/4

-

Mässa vid vandring

Vid vissa av vandringarna från Stockholms Pilgrimsecntrum i Tyresö firas mässa. Se kalendern för aktuella vandringar.

Kollekt

Kollekten i Tyresö församling går omvartannat till nationella ändamål, Svenska kyrkans internationella arbete, regional insamling och lokalt direkt till Tyresö församlings diakonala arbete med att stötta människor som har det svårt ekonomiskt.

Nu finns möjlighet att ge din gåva med hjälp av din mobiltelefon genom mobilappen Swish. Varje kyrka har ett eget Swishnummer:

Bollmoradalens kyrka: 123 105 33 47
Trollbäckens kyrka: 123 543 02 85
Tyresö kyrka: 123 283 83 32

Varmt tack för din gåva - den behövs!

Från Svenska kyrkan

En kyrka full av besökare.

Olika typer av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta så används orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard. 

Nyfiken på Gud?

Läs om kristen tro
Två händer håller i en smartphone

Kontakt & öppettider

Här hittar du information om hur och när du kan besöka oss.

Våra kyrkor och kapell

I Tyresö församling finns tre kyrkor, ett begravningskapell och ett församlingshem.