Andlig fördjupning

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill utforska andlighet inom kyrkan och vad det innebär att leva som kristen.

Nyfiken på kristen tro?

Relationen till Gud kan se olika ut för olika människor. Att tro är att våga lita på något utan att veta helt säkert. Hur och varför vi tror varierar, men i grunden handlar det om vår relation till Gud. En relation som kan se väldigt olika ut för olika människor, och under olika perioder av livet.

Dina egna erfarenheter är en viktig tillgång när du fördjupar dig i frågor om kristen tro, själv eller tillsammans med andra. Dina erfarenheter och frågor får i kyrkans sammanhang möta Bibelns berättelser och den kristna traditionen.

Vill du dela dina upplevelser och tankar kring tro erbjuder Tyresö församling många olika möjligheter. Du kan till exempel besöka en gudstjänst, delta i en samtalsgrupp om kristen tro eller boka ett eget samtal med en präst eller diakon. Andra sätt att närma sig Gud och den kristna tron kan vara att gå en pilgrimsvandring eller delta i en retreat.

Verksamhet

En kvinna läser ur Bibeln.

Lectio Divina

Vi läser en kortare text från Bibeln, med tro på att Gud har ett speciellt ord för var och en av oss idag. Inga förkunskaper behövs. Vi har grupper online och på plats.

Kristen djupmeditation enligt Za-zen

Djupmeditation innebär att sitta sig till stillhet. Meditationen är öppen för både nybörjare och dig som varit med förr.

18+

Vart tar jag vägen efter ungdomstiden i kyrkan? Hur balanserar jag mitt liv som kristen i det vardagliga livet? Är det fel att som kristen vilja ha en karriär och bli rik? Var är min plats nu när jag inte är 15 år längre?

Pilgrimskatekumenatet

Har du redan en tro, eller är du nyfiken på den kristna tron och vill veta mer? Välkommen till Pilgrimskatekumenatet, en samtalsgrupp om livsfrågor, längtan och tro.

Retreater

Ibland behöver vi dra oss tillbaka för stillhet och eftertanke. Tystnaden och bönen gör det möjligt att möta sig själv och Gud.

Andlig vägledning i ignatiansk anda

Ignatiansk andlighet är ett sätt att be, ett sätt att tänka kring beslut och framför allt ett sätt att leva med Gud i vardagen.

Fördjupning hemifrån

Skulpturen "Tänkaren" av Rodin

Präster med gäster tittar på TV

En podcast med prästerna Annafia Trollbäck och Rebecka Tudor-Sandahl.

Nyfiken på Gud?

Läs om kristen tro

En plats för gemenskap och fördjupning

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö är en mötesplats för samtal, andlig fördjupning och pilgrimsvandring.