Gravstenar med ljus. I bakgrundne en vit byggnad med kors på taket.
Foto: Linus Sundahl-Djerf

Begravning

I Tyresö är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten, på uppdrag av staten. Här kan du läsa allt om gravar och begravning i Tyresö.

Planera en begravning

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen ställs vi inför en rad praktiska åtaganden. Det är vanligt att anlita en begravningbyrå som kan hjälpa till att planera begravning och gravsättning, men det går också bra att göra det själv. 

Begravningsceremonin

Det finns flera sätt att ha en begravningsceremoni. Välkommen att ta ett sista farväl i någon av kyrkorna eller ceremonilokalerna i Tyresö.

Minnesstund

Kontakta Församlingsexpeditionen för att hyra någon av våra församlingssalar i anslutning till begravningsceremonin. Catering kan bokas via Bönorna.

Våra kyrkor och kapell

I Tyresö församling finns tre kyrkor, ett begravningskapell och ett församlingshem.

Välj grav och gravplats

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller minneslund? Om en avliden person inte har berättat om hur och var de vill bli begravda, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning. I Tyresö finns olika alternativ för gravsättning på våra begravningsplatser.

Begravningsplatser i Tyresö

I Tyresö församling finns två kyrkogårdar och en begravningsplats: Bollmora kyrkogård, Tyresö begravningsplats och Tyresö kyrkogård.

Någon knyter ett vitt band runt en vit urna på en kyrkogård.

Så går en gravsättning till

Om en avliden person inte har berättat om hur och var de vill bli begravda, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning. I Tyresö finns olika alternativ för gravsättning.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Att vara gravrättsinnehavare

En anhörig brukar få ansvaret för graven. Den personen kallas för gravrättsinnehavare och är bland annat kyrkogårdens kontaktperson.

Gravskötsel

Varje gravrättsinnehavare är skyldig att hålla den enskilda graven i ordnat och värdigt skick. Det går att skriva avtal med kyrkogården om skötsel.

Vems är graven?

Till varje grav ska det finnas en gravrättsinnehavare. Hjälp oss att hitta gravrättsinnehavare till gravarna på våra kyrkogårdar.

Kontakta kyrkogården

Frågor om gravar, gravrätt och skötsel
Kyrkogårdsexpeditionen, 08-410 937 55

Boka visning av grav
Kyrkogårdsansvarig, 08-410 937 70

Boka tid för gravsättning
Församlingsexpeditionen, 08-410 937 20

Kyrkoavgiften och begravningsavgiften är olika saker

Kyrkoavgiften är en medlemsavgift och betalas av alla medlemmar i Svenska kyrkan. Den ger rätt till en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett tro. Avgiften finansierar kostnadsfria gravplatser till alla folkbokförda i Sverige. Den finasierar även krematorier, begravningskapell och lön till personal som arbetar med begravningsverksamheten. Begravningsavgiften gör så att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har gett Svenska kyrkans församlingar över nästan hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Begravningsverksamheten i Tyresö församling tar hand om alla avlidna, oavsett tro eller samfundstillhörighet.

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

Begravningsombud

Där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen förordna ett eller flera begravningsombud. Begravningsombudet granskar hur församlingen/pastoratet tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (Begravningslagen Kap.10).

Länsstyrelsen i Stockholm har utsett Bo Forslund som begravningsombud i Tyresö församling. Telefon: 070-651 89 48 eller e-post: bo@forslund.pro

Livet efter döden

Här finns stöd både till dig som har drabbats av sorg och till dig som vill stötta någon som sörjer.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Sorgestödsgrupp

Du som förlorat en närstående kan i grupp tillsammans med andra få bearbeta din sorg.

En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en annan kvinna.

Själavård och enskilda samtal

Få stöd i form av samtal kring dig själv och ditt liv.

Från Svenska kyrkans nationella sidor

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.