Baltaks församlingshem

Baltaks församlingshem ligger mittemot Baltaks kyrka, som ligger fem kilometer utanför Tidaholm.

I Baltaks församlingshem finns det en samlingssal där det finns sittplatser för 60 personer. Kök med porslin till 60 personer. 

Vill du hyra Baltaks församlingshem?

Båda samlingssalarna (kök ingår) - 1600/800 kr
Lilla samlingssalen (kök ingår) - 400/200 kr

(Se faktaruta vilken av de två hyresnivåer som gäller)

Låna eller hyra lokal

Lokalerna lånas ut gratis till medlemmar i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan Tidaholms församlingslokaler har två hyresnivåer;

  1. en ordinarie taxa för t.ex. företag, kommun eller landsting och
  2. en lägre taxa för t.ex. ideell förening, registrerat trossamfund eller privatperson.

Om du vill boka eller är osäker vilken nivå som gäller kontakta expeditionen i Kyrkans hus på telefon 0502-197 70.