Kungslena församlingshem sett från vägen på andra sidan från kyrkan, en bil står parkerad framför församlingshemmet.
Foto: Svenska kyrkan Tidaholm

Församlingshem

I Svenska kyrkan Tidaholm finns sex församlingshem, i Fröjered, Kungslena, Baltak, Valstad, Tidaholm och Ekedalen.

Karta över samtliga församlingshem:

Klicka på en plats och läs mer om församlingshemmet i området. Du kan också läsa mer om församlingshemmen längre ner på sidan samt i appen Kyrkguiden.

En bilväg som går förbi Kyrkans hus, där är också en flaggstång med Svenska kyrkans flagga samt några bilar vid sidan av vägen.

Kyrkans hus, Tidaholm

Det är många som känner sig hemma i Kyrkans hus i Tidaholm. Det är ofta tusen personer som besöker huset varje vecka, allt från grupper för de små till de äldre. Lokalerna används även till dop- och begravningssamlingar.

Ekedalens församlingsgård

Församlingsgården köptes av Missionsförsamlingen 2012.  Någon gång under sekelskiftet 1899-1900 ordnade troende vänner predikoverksamhet i Ekedalen.

Fröjereds församlingshem och lägergård

Fröjereds lägergård ligger i Fröjereds samhälle cirka 9 kilometer norr om Tidaholm i Skara stift, Västergötland.

Baltaks församlingshem

Baltaks församlingshem ligger mittemot Baltaks kyrka, som ligger fem kilometer utanför Tidaholm.

Kungslena församlingshem

Välkommen till Kungslena och församlingshemmet som ligger i anslutning till Kungslena kyrka.

Information om Valstads församlingsgård och Valstads prästgård

Svenska kyrkan Tidaholm har nu undertecknat avtal om att överlåta församlingsgården i Valstad till Förskolan Folkabo Ekonomiska förening. Samtidigt har avtal tecknats med föreningen Valstads Café om återköp av prästgården i Valstad, inklusive prästgårdsparken.