Ekedalens församlingsgård

Församlingsgården köptes av Missionsförsamlingen 2012.  Någon gång under sekelskiftet 1899-1900 ordnade troende vänner predikoverksamhet i Ekedalen.

Detta ledde fram till att man 1911 byggde en missionskyrka. Under 1960-70 talet byggdes det mycket villor i Ekedalen och aktiviteten i missionskyrkan var stor och man kände behov av en större lokal.  Den andra advent 1987 invigdes den nya Missionskyrkan och SMU-gården. Förutom kyrkorummet fick byggnaden ändamålsenliga ungdomslokaler.  Under 1990-talet minskad missionsförsamlingens verksamhet och man beslöt att sälja kyrkan till Svenska kyrkan. Missionsförsamlingen fortsätter att ha regelbunden gudstjänst i församlingsgården. Under en tid hade kommunen förskoleverksamhet i kyrkan.

Varvs församling firar regelbundet gudstjänst i Ekedalens församlingsgård.

Vill du hyra Ekedalens församlingshem?

I samlingssalen finns det plats för 50 sittande (kök ingår men ej tillgång till kyrksalen) Lokalen är handikappanpassad.

Pris: 1600/800 kr
(Se faktaruta vilken av de två hyresnivåer som gäller)