Ekedalens församlingsgård

Församlingsgården köptes av Missionsförsamlingen 2012.  Någon gång under sekelskiftet 1899-1900 ordnade troende vänner predikoverksamhet i Ekedalen.

Detta ledde fram till att man 1911 byggde en missionskyrka. Under 1960-70 talet byggdes det mycket villor i Ekedalen och aktiviteten i missionskyrkan var stor och man kände behov av en större lokal.  Den andra advent 1987 invigdes den nya Missionskyrkan och SMU-gården. Förutom kyrkorummet fick byggnaden ändamålsenliga ungdomslokaler.  Under 1990-talet minskad missionsförsamlingens verksamhet och man beslöt att sälja kyrkan till Svenska kyrkan. Missionsförsamlingen fortsätter att ha regelbunden gudstjänst i församlingsgården. Under en tid hade kommunen förskoleverksamhet i kyrkan.

Varvs församling firar regelbundet gudstjänst i Ekedalens församlingsgård.

Vill du hyra Ekedalens församlingshem?

I samlingssalen finns det plats för 50 sittande (kök ingår men ej tillgång till kyrksalen) Lokalen är handikappanpassad.

Pris: 1600/800 kr
(Se faktaruta vilken av de två hyresnivåer som gäller)

Viktigt att veta Om du vill låna eller hyra en lokal

Lokalerna lånas ut gratis till medlemmar i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan Tidaholms församlingslokaler har två hyresnivåer;

  • en ordinarie taxa för t.ex. företag, kommun eller landsting och
    en lägre taxa för t.ex. ideell förening, registrerat trossamfund eller privatperson.

Om du vill boka eller är osäker vilken nivå som gäller kontakta expeditionen i Kyrkans hus på telefon 0502-197 70.