Spekeröd-Ucklums församling

Barn i Ucklum

Välkommen till en gemenskap där vi tillsammans kan möta Gud i gudstjänst, gemenskap och bön där vi får vara som vi är. Genom Jesus Kristus och relationerna till varandra kan vi växa som individer och människor. I glädje och i sorg möts vi och lever livet tillsammans.

Söndag 11 juni – 1 efter Trefaldighet

11.00 Högmässa i Ucklums kyrka. Präst: Jonas Liljeqvist.

"UNGA TALANGER" - Konsert Lördag 17 juni

Församlingens unga begåvningar bjuder återigen på konsert i sommarkväll – Ucklums kyrka kl 18. Andakt: Hans Hansson

Församlingspedagog 50%

Vi söker en församlingspedagog som skall ansvara för det övergripande barn- och familjearbetet i församlingen – välkommen med din ansökan!

Diakon 50%

Vi söker en diakon som skall ansvara för församlingens diakonala arbete i olika åldersgrupper – välkommen med din ansökan!

Konfirmation 2023

På Bönsöndagen den 14 maj firades Konfirmationshögmässa i Ucklums kyrka

Församlingsblad

Spekeröd och Ucklums Kyrkoblad – sommar 2023

Församlingens filmer

Här har vi samlat våra filmer. Välkommen in och titta!

SPEKERÖD-UCKLUMS FÖRSAMLING

Expedition

0303- 25 25 60

Postadress: 

Spekeröds prästgård 105
444 93  SPEKRÖD

Besöksadress:
Spekeröds prästgård 105, Spekeröd

E-mail: spekerod.pastorat@svenskakyrkan.se 

 
 
Öppettider:


Träffas säkrast

Tisdag, Torsdag, Fredag kl 9-12

Utöver detta svarar vi i mån av tid.