Sävsjö pastorat

Sävsjö församling, Vrigstad-Hylletofta församling och Stockaryd församling

Ungdomar som sitter i en liten ring med fötterna in mot mitten.

Barn och Ungdom

Kom och var med i våra Barn och Ungdomsgrupper. Det finns något för alla!

Körer

Att sjunga är både roligt och hälsosam

Ett moln har formen av ett hjärta på den blå himlen.

Dop, Bröllop & Begravning

Dop, bröllop och begravning - viktiga händelser som präglas av den största lycka eller den djupaste sorg. I glädje och sorg finns Svenska kyrkan för dig genom livet.

Ett diakonemblem mot vit bakgrund.

Diakoni

Diakoni betyder tjäna. Det är kyrkans sociala arbete. Det innebär omsorg om människor i livets olika skeden.

Våra kyrkor

Välkommen att läsa om våra kyrkor.

Kyrkobladet

Nu är vårt nya Kyrkoblad här!

Gravrätter

Sävsjö pastorat söker gravrättsinnehavare till utgångna gravrätter på kyrkogårdarna.

TACK!

Tack för att du är medlem…

Att du är medlem i Svenska kyrkan är betydelsefullt. Tillsammans kan vi göra mycket.

Du möjliggör att kyrkan kan stödja människor när livet är svårt på olika sätt och att det finns samlingspunkter som t ex Kamelen.  

Du möjliggör att vi kan ha gudstjänster och samlingar av olika slag.

Du möjliggör att människor får tillgång till dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Du möjliggör att barn och ungdomar kan träffas och få med sig viktiga saker i livet.

Du möjliggör att vi kan ha körer och ett rikt musikliv.

Du möjliggör att vi kan hålla våra kyrkor i gott skick.

…så tack för att just du är medlem i Svenska kyrkan!

    / Klas Frisk Svensson, kyrkoherde 

PS Du som ännu inte är medlem är välkommen att kontakta mig eller någon på expeditionen. DS

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva

Personuppgifter och GDPR

Din personliga integritet är viktig. Här kan du läsa mer om hur, och varför, Sävsjö pastorat  använder personuppgifter och varifrån personuppgifterna hämtas in