Foto: Sara Axéden

Gravrätter

Sävsjö pastorat söker gravrättsinnehavare till utgångna gravrätter på kyrkogårdarna. Delgivning gäller de gravar som är försedda med en skylt med uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Vi söker personer som kan tänkas ha anknytning till skyltade gravplatser på våra kyrkogårdar. I vår gravbok finns gravplatser där gravrättstiden gått ut och vi inte har fått kontakt med innehavaren .

Har just DU den information vi behöver?

Kontakta Sara Axéden på tel 0382-463 02.

Här nedan kan du ladda ner våra listor som informerar dig om gravplatsnummer och gravsatta personer för de skyltade gravplatserna. Anslag finns även uppsatta vid respektive kyrkogård.

De gravplatser vi inte får någon information om, går efter två år över i förvaltningens ägo - då anses gravrätten förverkad.