Del ifrån tavla som hänger i Hultsjö kyrka
Foto: Sara Axéden

Diakoni

Diakoni betyder tjäna. Det är kyrkans sociala arbete. Det innebär omsorg om människor i livets olika skeden.

Vi vill verka för en öppen välkomnande kyrka. Församlingen är den fasta punkt dit människor kan söka sig för att finna gemenskap i glädje och sorg, tro och tvivel och där hjälp till tröst och trygghet finns att få då man drabbas av kriser och svårigheter.

Vi har tystnadsplikt.