Diakonigrupp

"Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem". Matt 7.12

Välkommen att dela vår gemenskap i någon av församlingarnas diakonigrupper.

Diakonin klarar sig inte utan frivilligarbetare. Vi blir gärna fler!

Att vara diakonimedarbetare är en fin uppgift, nämligen att få tjäna Gud och sina medmänniskor.

Församlingens arbetsuppgifter varierar, t ex

  • Hembesök
  • Besök på vårdboenden
  • Medverkan vid andakter, veckomässor, dagledigträffar och församlingsaftnar
  • Värdskap vid de äldres födelsedagsfest

För mer information, vänligen kontakta:

Stockaryd församling - Christina Charisis

Sävsjö församling - Christina Charisis, Ilse Karlsson

Vrigstad-Hylletofta församling - Ilse Karlsson