Körer

Att sjunga i kör är både roligt och hälsosamt! Körsång ger glädje åt både sångare och åhörare. Vi har körer för olika åldrar och tar gärna emot nya medlemmar. Välkommen till våra körer!