Barn som deltar i projektet Sång igång
Foto: Christopher Schauz

Sång igång

Sång igång är Svenska kyrkans pilotprojekt för att ge alla barn möjlighet att få utveckla sin sångröst tillsammans med andra. Projektet bjuder in till en smittande, gemensam sångskatt och till ett livslångt sjungande.

Barn sjunger allt mindre, även i musikundervisningen, vilket gör att de inte längre får tillgång till sina röster. Alla barn bör få möjlighet att upptäcka en källa till gemenskap, glädje och känslouttryck. Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till sin sångröst, och där vill vi kliva in och agera. Sång igång genomförs i samarbete med Sveriges Kyrkosångsförbund och Kungliga Musikaliska Akademien.

Sjung tillsammans med utgångspunkt i läroplanen

Målet med Sång igång är att barn i årskurs F-3 ska ges möjlighet att upptäcka sin egen röst, genom professionell sångundervisning. Tillsammans planerar skolan och den lokala församlingen fyra lektionstillfällen under ett läsår.

2024 pågår samarbete mellan skola och församling på olika platser. Vill du veta mer om hur det ser ut på din ort? Ta kontakt med din lokala församling eller med projektledaren för Sång igång, kyrkokansliet.sangigang@svenskakyrkan.se!

Sångskatt för ett livslångt sjungande 

Sång igång har tagit fram ett sånghäfte utifrån intentionerna i skolans läroplan Lgr22. I sånghäftet finns 20 utvalda sånger från vår gemensamma sångskatt som spänner från kyrkligt till världsligt och handlar om liv, vänskap, natur, kärlek och evighet. Sånghäftet finns att beställa hos Gehrmans musikförlag

Svenska kyrkan har genom sina kyrkomusiker och pedagoger, med en geografisk spridning över landet, en lång och stark barnsångstradition, och en unik kompetens som nu erbjuds elever i skolan. Sång igång bjuder in till en gemensam sångskatt och ett livslångt sjungande.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk folkvisetradition.

Lgr22, Kursplan för musik, F-åk 3
Barn sjunger i ett klassrum med teckningar på väggen.

En unik chans för dig som arbetar i skolan

Med Sång i gång får du tillgång till ett nätverk av kompententa musiker som kan vara med i undervisningen där du finns.

En kvinna sjunger med barn i projektet Sång igång.

Ett fantastiskt uppdrag för dig som är kyrkomusiker

Du kan bidra till att föra ut musiken till barnen och ge dem tillgång till ett unikt verktyg, sin röst.

Fem barn gör uppvärmningsövningar i projektet Sång igång.

En gemensam skatt för dig som är elev eller förälder

I projektet Sång igång kan vi gräva bland guldkornen, prova oss fram och upptäcka vad som händer när vi sjunger.