Barn sjunger i ett klassrum med teckningar på väggen.
Foto: Christopher Schauz

En unik chans för dig som arbetar i skolan

Med Sång i gång får du tillgång till ett nätverk av kompententa musiker som kan vara med i undervisningen där du finns, från Ystad till Haparanda. Det är en öppen och ickekonfessionell samverkansmodell för att berika undervisningen enligt läroplanen. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att få barnen att hitta sin röst och uppleva sången som en resurs i livet. Forskning visar till och med att sång kan minska psykisk ohälsa.

Nyttan med Sång igång

Elever och lärare får en professionell  undervisning i barnsångsmetodik tillsammans med en sångskatt på tjugo sånger. Barn och lärare får sjunga tillsammans och utveckla sina röster på lustfyllt sätt. Lärare och personal kan vidareutveckla detta tillsammans med barnen vid andra tillfällen. Alla får ett kontinuerligt förhållningssätt till sången och rösten.

Kontakta kyrkokansliet.sangigang@svenskakyrkan.se så får ni hjälp att komma igång! 

Bakgrunden till satsningen Sång igång

Kungliga Musikaliska Akademien har initierat ett femårigt projekt ”Sjungande barn” för att främja barns rätt till musikundervisning och rätten till sin egen röst i den svenska skolan. Svenska kyrkans pilotprojekt ”Sång igång” avser att tillsammans med Sveriges Kyrkosångsförbund samt Kungl. Musikaliska Akademien bidra till en landsomfattande rörelse för barnens rätt till sin röst med hjälp av sångundervisning.

Sommaren 2019 gjordes ett upprop som visade att barn i Sverige inte längre har tillgång till sina röster på rätt sätt och att musikundervisningen har fått en mer undanskymd roll i den svenska skolan.

Koppling till läroplanen

Ett repertoarhäfte med 20 sånger har skapats utifrån intentionerna i läroplanen Lgr22: ”Nationalsången, sånger ur den svenska och skandinaviska barnsångstraditionen samt psalmer från de stora högtiderna”. Pilotprojektet är alltså förankrat i läroplanens direktiv för årskurs F–3.

Förstärkning av musikundervisningen

Projektet bidrar med en gemensam repertoar för alla barn med tydliga direktiv från Lgr22. Inom området sångmetodik för barn skulle vi kunna samarbeta. 

Sånghäfte finns att beställa

Det finns ett sånghäfte för Sång igång som kan beställas hos Gehrmans Musikförlag

Gemensamt upplägg för fyra lektioner

Om skolan antar erbjudandet, rekommenderar vi ett möte med församlingens kyrkomusiker och pedagoger för att samtala om projektet. Tillsammans planerar ni de fyra lektionstillfällena under ett läsår (eller fler) där vi gärna ser att lärare samt övrig personal deltar.

Kontakt och mer information

Du kan kontakta församlingens kyrkoherde och/eller kyrkomusiker.

Det går också bra att kontakta kyrkokansliet.sangigang@svenskakyrkan.se om du vill ha projektbeskrivning, aktionsplan eller svar på frågor som inte besvaras här. 

En körledare gör stora gester med händerna för att få kören att värma upp.

Metodtips och inspiration för sångstunder i skolan

Du som medverkar i Sång igång har antingen stor erfarenhet av att arbeta med barn och sång, eller så kan du vara osäker på hur du ska komma igång. Oavsett din tidigare erfarenhet hittar du här några korta föreläsningar och konkreta övningar som vi hoppas ger tips och inspiration.

Deltagarna i Sång igång-kören vid inspelning i april 2023.

Inspelningar från sånghäftet

Här kan du höra Sång igång-kören framföra sånger ur det särskilt framtagna sånghäftet, som är skapat utifrån intentionerna i läroplanen Lgr22. Alla sånger i sånghäftet finns nu att lyssna på.