Fem barn gör uppvärmningsövningar i projektet Sång igång.
Foto: Christopher Schauz

En gemensam skatt för dig som är elev eller förälder

Vad händer i kroppen när vi sjunger? Vad innebär det att hitta sin röst? I projektet Sång i gång kan vi prova oss fram och upptäcka vilken verkan som sången har. Kanske kan vi få till en gemensam andning där likheter och skillnader mellan oss inte spelar någon roll. I sången finns en mängd skatter att uppleva. Berättelser, historia, kultur, minnen och delade liv. Hur känns det att sjunga sångerna i dag? Tillsammans upptäcker vi guldkorn och låter sången bära oss över gränser i tid och rum.

Det här får du som elev ut av att vara med

Du som elev får professionell  undervisning i sång tillsammans med en sångskatt på tjugo sånger. Du får sjunga tillsammans med andra barn och utvecklar din röst på ett lustfyllt sätt. Lärare och personal kan vidareutveckla det tillsammans med eleverna vid andra tillfällen.

Vad går satsningen ut på i praktiken?

Att förstärka skolans musikkompetens genom samverkan med kyrkans musiker och pedagoger vid fyra tillfällen under ett läsår.

Förankring i läroplanen

Pilotprojektet är förankrat i läroplanens direktiv för årskurs F–3. Ett sånghäfte med 20 sånger har skapats utifrån intentionerna i läroplanen Lgr22: 
”Nationalsången, sånger ur den svenska och skandinaviska barnsångstraditionen samt psalmer från de stora högtiderna”. 

Kontakt för mer information

Kontakta kyrkokansliet.sangigang@svenskakyrkan.se, eller din lokala församlings kyrkoherde och/eller kyrkomusiker. 

 

Sök församling

Här kan du se vilken församling du tillhör genom att skriva in din folkbokföringsadress.

Orkester spelar i en kyrka

Musikliv i kyrkan

Gudstjänster, mässor, konserter, körer och dans. Svenska kyrkan står för ett musikliv som är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet. Men i kyrkan finns också heliga danser.