En kvinna sjunger med barn i projektet Sång igång.
Foto: Christopher Schauz

Ett fantastiskt uppdrag för dig som är kyrkomusiker

Du kan i din yrkesroll bidra till att föra ut musiken till barnen och ge dem tillgång till ett unikt verktyg – deras egna röster. Dessutom bidrar du till att lärare kan fullgöra sitt uppdrag enligt läroplanen.

Barns rätt till sin egen röst

Kungliga Musikaliska Akademien har initierat det femåriga projektet Sjungande barn. Projektet ska främja barns rätt till musikundervisning och rätten till sin egen röst i den svenska skolan.

Svenska kyrkans pilotprojekt Sång igång vill tillsammans med Sveriges Kyrkosångsförbund samt Kungliga Musikaliska Akademien bidra till en landsomfattande rörelse för barnens rätt till sin röst med en adekvat sångundervisning.

Sommaren 2019 gjordes ett upprop som visade att barn i Sverige inte längre har tillgång till sina röster på rätt sätt och att musikundervisningen har fått en mer undanskymd roll i skolan. Sjungande barn och Sång igång kom till som en dellösning på det.

Samverkan mellan församling och skola

Det konkreta upplägget handlar om att etablera samverkan mellan församling och skola så att lokal musikkompetens kan användas genom kyrkans kyrkomusiker och pedagoger vid fyra tillfällen under ett läsår.

Sånghäfte finns att beställa

Materialet, ett sånghäfte med 20 sånger inklusive pianoackompanjemang, finns att köpa hos Musikförlaget Gehrmans.

De gemensamma andetagen gör skillnad. När luften strömmar genom lungorna syresätts hela systemet. Och att sjunga tillsammans skapar samklang: en gemensam helhet som är långt större än de enskilda delarna. Att använda det estetiska och fysiska är i sig en andlig upplevelse. 

Kontakt och mer information

Från kyrkokansliet.sangigang@svenskakyrkan.se kan du få projektbeskrivning, aktionsplan och svar på frågor som inte besvaras här. 

Organister i framkant är ett annat samarbetsprojekt som Svenska kyrkan tagit initiativ till tillsammans med föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi (FGIOA). Målet är att fånga upp intresset för yrket som organist och kantor och orgeln som instrument för att få fler att välja det som yrke i framtiden.