Kors av påskliljor
Foto: Mikaela Lindholm

Svenska kyrkan Öland

Här samlas vid tillfällen gemensam information från Norra Ölands pastorat och Södra Ölands pastorat.

Norra Ölands pastorat

Svenska kyrkan är en mötesplats genom livet. Få hjälp, engagera dig eller delta i en aktivitet. Du är välkommen oavsett vem du är.

Svenska kyrkan på Södra Öland

En levande mötesplats för alla människor. Här kan du finna en plats där du får vara precis som du är!

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem