Svenska kyrkan Öland

Här samlas vid tillfällen gemensam information från Norra Ölands pastorat och Södra Ölands pastorat.

Här finner du länkar till pastoraten på Öland

På båda sidor finner du kalendarium som visar vad som händer i kyrkorna på ön, både digitalt och på plats.