Några mammor sitter i en ring på golvet med sina bebisar. En bebis tittar nyfiket på ett levande ljus som står i mitten.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Bli medlem

Svenska kyrkan Mölndal vill vara en närvarande, angelägen och modig kyrka. Välkommen som medlem!

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Du kan även ansöka om inträde i Svenska kyrkan, antingen via vårt webbformulär nedan eller genom att posta eller skicka in  en inträdesansökan till oss. Klicka här för att ladda ner en inträdesblankett.

E-post-adress: molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
Postadress: Svenska kyrkan Mölndal, Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal.

Är du osäker på om du är medlem eller inte och vilken församling du i så fall tillhör? Har du andra frågor om hur det fungerar med medlemskap? Läs mer på www.svenskakyrkan.se/medlem . Du är också alltid välkommen att kontakta oss på kansliet för Svenska kyrkan Mölndal.

Om du har skyddad identitet eller inte är folkbokförd i Sverige ta kontakt med kansliet så hjälper vi dig med ansökan. 

 • Kyrkan i vardagen. I Fässberg, Kållered och Stensjön finns ett brett, aktivt arbete. Gudstjänster, körer och övrig musik, barn- och ungdomsverksamhet, socialt arbete bland äldre, sjuka, ensamma och hemlösa, temakvällar och vuxenträffar i olika format.

 • Levande rum. I Mölndal vårdar vi några av Sveriges 3 400 kyrkor. Det är levande rum för gudstjänst, stillhet, vila, gemenskap, sång och musik. Unika byggnader och värdefulla kulturarv.

 • Livets faser. Varje vecka i samlas människor i samband med viktiga händelser som dop, konfirmation, vigsel och begravning

 • Tro och tvivel. Det finns sammanhang där vi får möta varandra, dela tro och tvivel och närma oss Gud. Inom Svenska kyrkan finns också bl a jourhavande präst och studentpräster.

 • Internationellt arbete. Act Svenska kyrkansamverkar med biståndsorganisationer och kyrkor i hela världen, vid katastrofinsatser och i långsiktigt utvecklingsarbete.

 • Stöd vid kriser. Vår personal finns med när kriser, olyckor och katastrofer inträffat. Vi erbjuder familjerådgivning och finns i sjukhuskyrkan.

Bra att veta om medlemskap i Svenska kyrkan

 • Dop. Du blir medlem genom ditt dop. Är du döpt i ett annat kristet samfund, kan du bli medlem efter samtal med präst i din församling. Det är naturligt, men inte ett krav, att den som vill döpa sitt barn är medlem i Svenska kyrkan.

 • Konfirmation. Alla är välkomna att delta i undervisningen, men för att konfirmeras i Svenska kyrkan behöver man vara döpt och därmed medlem. Dop kan ordnas i samband med konfirmationen.

 • Vigsel. Om du och din partner vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

 • Begravning. Som medlem i kyrkan kan du, eller dina anhöriga, välja att det efter din bortgång ska hållas en begravningsgudstjänst i en kyrkobyggnad.

 • Kyrkoavgift. Alla medlemmar betalar kyrkoavgift. Genom den stöder du alla som behöver kyrkan och det arbete vi utför. I Mölndal är kyrkoavgiften 76 öre per intjänade hundra kronor. Därutöver går 4 öre till Göteborgs stift. (2019)

 •  Begravningsavgift som alla invånare betalar, oavsett medlemskap i kyrkan är 25 öre (2020).

 • Kyrkoval. Som medlem har du rösträtt vid kyrkliga val. Du kan vara med och påverka din kyrka på lokal, regional och nationell nivå.

WEBBANMÄLAN - BLI MEDLEM I SVENSKA KYRKAN När du skickat in din anmälan kommer du att få bekräftelse från kansliet att din anmälan kommit in och registrerats.

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

En person sitter med sin mobiltelefon och dricker kaffe.

Kontakt

Vill du boka dop, bröllop eller en lokal? Har du frågor om gudstjänster, verksamhet eller medlemskap? Söker du någon särskild? Här hittar du kontaktuppgifter till expeditionen, kyrkogårdsförvaltningen, förtroendevalda samt all personal.

GDPR/Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har stor respekt för din personliga integritet. Här finner du information om hur vi i våra olika verksamheter hanterar dina personuppgifter.

Tre händer som håller om varandras handleder

Tre församlingar

Svenska kyrkan Mölndal består av tre församlingar – Fässberg, Kållered och Stensjön – och har cirka 30 000 medlemmar. Förutom tre församlingar finns även Sjukhuskyrkan på Mölndals sjukhus.

Ung kvinna sjunger solo i kör

Delta i aktivitet

Att vara kyrka tillsammans är att uppleva och dela livet i gemenskap. Att ge och att få. I stillhet och aktivitet. Här hittar du ingångar till verksamhet för olika åldrar - och kan hitta den verksamhet som passar dig. Det finns olika verksamheter i de tre församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön.

medlemskap - Utträde

Om du vill få information om att gå ur Svenska kyrkan eller ladda ner en blankett för det, läs mer på www.svenskakyrkan.se

Det går inte att begära utträde via e-post eller via digitala företag. Du måste skicka in en egenhändigt underskriven blankett. Utträdet gäller från det datumet den underskrivna blanketten kommer till kansliet och stämplas.

Här kan du läsa mer och få svar på frågor om utträde ur Svenska kyrkan. 

https://www.svenskakyrkan.se/