Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Mölndal Besöks- och postadress: Fässbergs församlingshem, Terrakottagatan 3b, 43142 Mölndal Telefon: +46(31)7619300 E-post till Svenska kyrkan Mölndal

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bli medlem

Svenska kyrkan Mölndal vill vara en närvarande, angelägen och modig kyrka. Välkommen som medlem!

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Du kan även ansöka om inträde i Svenska kyrkan, antingen via vårt webbformulär nedan eller genom att posta eller mejla en inträdesansökan till oss. Klicka här för att ladda ner en inträdesblankett.

Mejladress: molndals.pastorat@svenskakyrkan.se
Postadress: Svenska kyrkan Mölndal, Terrakottagatan 3B, 431 42 Mölndal.

Är du osäker på om du redan är medlem, eller har du andra frågor om medlemskap? Du är alltid välkommen att kontakta oss.

 • Kyrkan i vardagen. I Stensjön, Fässberg och Kållered har vi ett brett, aktivt arbete. Gudstjänster, körer och övrig musik, barn- och ungdomsverksamhet, socialt arbete bland äldre, sjuka, ensamma och hemlösa, temakvällar och vuxenträffar i olika format.

 • Levande rum. Här i Mölndal vårdar vi några av Sveriges 3 400 kyrkor. Levande rum för gudstjänst, stillhet, vila, gemenskap, sång och musik. Unika byggnader och värdefulla kulturarv.

 • Livets faser. Vi möts varje vecka i samband med viktiga händelser som dop, konfirmation, vigsel och begravning.  • Tro och tvivel. Vi erbjuder sammanhang där vi får möta varandra, dela tro och tvivel och närma oss Gud. Inom Svenska kyrkan finns bl a jourhavande präst och studentpräster.

 • Internationellt arbete. Svenska kyrkan samverkar med biståndsorganisationer och kyrkor i hela världen, vid katastrofinsatser och i långsiktigt utvecklingsarbete.

 • Stöd vid kriser. Vår personal finns med när kriser, olyckor och katastrofer inträffat. Vi erbjuder familjerådgivning och finns i sjukhuskyrkan.

Bra att veta om medlemskap i Svenska kyrkan

 • Dop. Du blir medlem genom ditt dop. Är du döpt i ett annat kristet samfund, kan du bli medlem efter samtal med präst i din församling. Det är naturligt, men inte ett krav, att den som vill döpa sitt barn är medlem i Svenska kyrkan.

 • Konfirmation. Alla är välkomna att delta i undervisningen, men för att konfirmeras i Svenska kyrkan behöver man vara döpt och därmed medlem. Dop kan ordnas i samband med konfirmationen.

 • Vigsel. Om du och din partner vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

 • Begravning. Som medlem i kyrkan kan du, eller dina anhöriga, välja att det efter din bortgång ska hållas en begravningsgudstjänst i en kyrkobyggnad.

 • Kyrkoavgift. Alla medlemmar betalar kyrkoavgift. Genom den stöder du alla som behöver kyrkan och det arbete vi utför. I Mölndal är kyrkoavgiften 76 öre per intjänade hundra kronor. Därutöver går 4 öre till Göteborgs stift.

 •  Begravningsavgift som alla invånare betalar, oavsett medlemskap i kyrkan är 24,2 öre (2018).

 • Kyrkoval. Som medlem har du rösträtt vid kyrkliga val. Du kan vara med och påverka din kyrka på lokal, regional och nationell nivå.

WEBBANMÄLAN - BLI MEDLEM I SVENSKA KYRKAN

medlemskap - Utträde

Om du vill få information om att gå ur Svenska kyrkan eller ladda ner en blankett för det, läs mer på www.svenskakyrkan.se