Foto: Paula Jessen Andrée

Besök våra kyrkor

Hos Svenska kyrkan Mölndal finns många olika kyrkor, alla med olika historia och karaktär. Från Mölndals äldsta byggnad, Kållereds kyrka med spår från 1100-talet till kyrkor byggda på 1900-talet.

Ja, gammalt och nytt, i en fantastisk blandning, gör kyrkor och lokaler i Fässberg, Kållered och Stensjön, till moderna traditionsbärare, med heliga rum och mötesplatser. Rum för stillhet och sång, glädje och sorg, fika och ordlös gemenskap.

Tusentals människor hittar till våra kyrkor och lokaler varje vecka för besök, gudstjänst och aktivitet. Välkommen du också! Besök någon av våra sju kyrkor, tre kapell och tre församlingshem, byggda under olika tidsepoker, i varierande storlek och byggnadsstilar.

Apelgårdens kyrka

Apelgårdens kyrka

I Apelgårdens kyrka ryms det ca 70 personer. Förutom en ljus och vacker kyrksal finns här barn- och församlingslokaler. Under höst och vinter firas vanligtvis gudstjänst/mässa söndagar kl 11. (Under sommaren firas gudstjänsten i Kållereds kyrka.)  Adress: Knäckepilsvägen 32, Kållered

Fågelbergskyrkan

Fågelbergskyrkan ca 50 personer. I anslutning till kyrksalen finns ett kyrktorg med sittplatser för cirka 30-40 personer. Adress: Östra Falkgatan 9, Mölndal

Fässbergs församlingshem exteriör

Fässbergs församlingshem

Byggd 1960-talet. Ligger alldeles nedanför Fässbergs kyrka. Här sker en stor del av församlingens vardagliga verksamhet. Adress: Terrakottagatan 3b, Mölndal.

Fässbergs kapell

Byggd 1936, utbyggt på 70-talet. Ligger vid Fässbergs kyrkogård. Här sker begravningar varje vecka. Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal.

Fässbergs kyrka

Byggd 1887, rymmer 500 personer. Parkering finns nedanför kyrkan vid församlingshemmet eller i parkeringshuset vid innerstan. Här firas Högmässa varje söndag kl. 11:00. Adress: Terrakottagatan 3b, Mölndal.

Fässbergs kyrka - Tornrummet

Tornrummet används främst för vigslar och har en vacker utsikt över staden. Fässbergs kyrka ligger på en bergsplatå, Baaz berg, i centrala Mölndal. Adress: Terrakottagatan 3B, Mölndal. Parkering finns nedanför församlingshemmet eller i parkeringshuset nedanför kyrkan mot Mölndals innerstad.

Fässbergs Mariagård exteriör med blommor i förgrunden

Fässbergs Mariagård

Ligger i Pedagogen Park, rymmer 50 personer. Här sker mycket av Fässbergs församlings barnverksamhet. Finns även möjlighet att boka för begravningsfika. Adress: Prästgårdsgatan 26, Mölndal.

Kikås kapell

Kapellet rymmer 70-80 personer. Kikås kapell används i huvudsak som ceremonilokal vid begravningar och är öppet för gudstjänst i allhelgonatid. Adress: Kikås kyrkogård, Kikåsleden.

Krokslättskyrkan exteriör

Krokslättskyrkan

Byggd 1955, rymmer 25 personer. Ligger vackert vid Safjällets fot. Gudstjänst terminstid oftast första söndagen i månaden kl. 10:00. Lokalen är inte handikappanpassad. Adress: Åbäcksgatan 17, Mölndal.

Kållereds församlingshem

Kållereds församlingshem, finns i fd Centrumkyrkans lokaler. Under hösten 2024 kommer församlingens verksamhet att flytta in i lokalerna. Adress: Gamla Riksvägen 75, Kållered.

Kållereds kyrka

Vackra Kållereds kyrka är Mölndals äldsta byggnad. Adress: Norra Kyrkvägen, Kållered.

Livereds kapell

Vackert beläget vid Livereds begravningsplats (tidigare Kållereds södra begravningsplats). Det är byggt som ett religionsneutralt begravningskapell och används ibland som konsertlokal med fantastisk akustik. Här finns du också Kyrkogårdsförvaltningens kontor. Adress: Högenvägen 1

Skylt utanför Svenska kyrkans lokaler som berättar att det är en avgift att parkera. Men att det också är gratis om du är där på verksamhet.

Parkering utanför lokalerna

Utanför flera av lokalerna hos Svenska kyrkan Mölndal är det numera betald parkering via en parkerings-app. Detta för att frigöra parkeringen till kyrkans och kyrkogårdarnas besökare. Deltar du på gudstjänst eller verksamhet är parkeringen gratis om du loggar in din bil i lokalen.

Stensjökyrkan

Kyrkan rymmer ca 175 personer. Bredvid kyrksalen och i bottenvåningen finns flera samlingssalar. Högmässa med söndagsskola kl 10 på söndagar. Mässa onsdagar kl 18.30. Adress: Gunnebogatan 18, Mölndal

Toltorpskyrkan

Byggd 1933, rymmer 80 personer. Fin kyrka för bröllop och dop. Gudstjänst terminstid andra söndagen i månaden kl. 16:00. Adress: Dalgångsgatan 2, Mölndal.

Fässbergs församling

Fässbergs kyrka

Fässbergs kyrka ligger på en bergsplatå, Bazarberget, i centrala Mölndal och syns över stora delar av staden. Kyrkan är byggd i gotisk stil och invigdes 27 november 1887. Adress: Terrakottagatan 3B, Mölndal

Öppen kyrka med bokbord, ljuständning, samtal och fika: 

  • måndag-fredag kl 11-13, samt i samband med gudstjänst.

Fässbergs församlingshem

Fässbergs församlingshem ligger alldeles vid Fässbergs kyrka. Det är byggt i slutet av 1960-talet, med en tillbyggnad från 2013.

Pastorsexpeditionen och kyrkogårdsexpeditionen som är belägen i nedre plan är öppen:

Fässbergs kapell

Fässbergs kapell ligger vid berget Fässberg och Fässbergs kyrkogård. Kapellet byggdes 1936 och används oftast vid begravningar. Kapellet är också öppet vid gudstjänst och i Allhelgonatid. Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal

Fässbergs Mariagård

Fässbergs Mariagård finns i Pedagogen Park – gamla lärarhögskolans lokaler, ombyggda till företagspark 2012 – med närhet till områdena Bifrost, Solängen och Eklanda. Fässbergs församling har verksamhet för barn & familj, samt för vuxna här. Adress: Prästgårdsgatan 26, Pedagogen Park, Mölndal

Toltorpskyrkan

Toltorpskyrkan ligger i korsningen Toltorpskyrkan-Dalgångsgatan. Fin kyrka för bröllop och dop! Svenska kyrkan köpte den av Missionskyrkan 1962. Gudstjänst söndagar kl 16. Adress: Dalgångsgatan 2, Mölndal

Krokslättskyrkan

Krokslättskyrkan byggdes 1955 och ligger vackert vid Safjällets fot. I Krokslättskyrkan finns den prisbelönta konsthantverksutställningen Gränsland, som konstnären och pedagogen Lena Forsberg har skapat, med figurer i scener från gamla och nya testamentet. Gudstjänst en söndag i månaden kl 11. Adress: Åbäcksgatan 17, Mölndal

Sjukhuskyrkan, SU Mölndal

Sjukhuskyrkan finns på entréplanet i Mölndals sjukhus, till vänster när man kommer in genom huvudingången från Göteborgsvägen. Där firas mässa onsdagar kl 15. Klicka här för att läsa mer om Sjukhuskyrkan.

Kållereds församling

Apelgårdens kyrka

Apelgårdens kyrka byggdes 1982 och har, förutom en ljus och vacker kyrksal, barn- och församlingslokaler. Gudstjänst/mässa söndagar kl 11.  Adress: Knäckepilsvägen 32, Kållered

Kållereds kyrka

Kållereds kyrka har funnits sedan 1200-talet, men vissa fynd tyder på att den förmodligen härstammar redan från 1100-talet. Kållereds kyrka med sina ca 125 platser är en populär kyrka för livets stora dagar, som dop och bröllop, samt är öppen för gudstjänster under storhelger som påsk, allhelgona och jul. Kållereds kyrka är också sommarkyrka under juli månad, med gudstjänst/mässa söndag kl 11, Kultur- och Musikkvällar, guidning och möjlighet att fika. Se kalendern för mer info. Adress: Norra Kyrkvägen

Kållereds församlingshem

Kållereds församlingshem har flyttat in i fd Centrumkyrkans lokaler, Gamla riksvägen 75, Kållered. Under våren 2024 kommer verksamhet att flytta in i lokalerna. Adress: Gamla riksvägen 75.

Livereds kapell

Vackert beläget vid Livereds begravningsplats (tidigare Kållereds södra begravningsplats). Det är byggt som ett religionsneutralt begravningskapell och används även som konsertlokal med fantastisk akustik. Livereds kapell anknyter i sin arkitektur till temat trä i exteriör och interiör. I det centrala ceremonirummet består väggarna i huvudsak av plywood. I ceremonirummet är väggarna flätade i detta material. Livereds begravningsplats och Livereds kapell invigdes i september 2014. Adress: Högenvägen 1

Stensjöns församling

Stensjökyrkan

Stensjökyrkan invigdes 1974 och byggdes om 1985-86 då församlingslokaler och kontorsrum tillkom. Kännetecknande för kyrkan är Hertha Hillfons skulptur ”Elin”, som betyder ljusbärare. Kyrkan inrymmer ett rikt församlingsliv, med mötesplatser för alla åldrar och intressen. Länk till Stensjökyrkan historik. Högmässa söndagar kl 10. Mässa onsdag kl 18.30. Adress: Gunnebogatan 18, Mölndal

Kikås kapell

Ursprungligen uppfört 1935 efter ritningar av Ville Berglund. Blev om- och tillbyggt 1976. Används i huvudsak som ceremonilokal vid begravningar och är öppet för gudstjänst i Allhelgonatid. Antal sittplatser cirka 70. Adress: Kikås kyrkogård, Kikåsleden.

Fågelbergskyrkan

Fågelbergskyrkan invigdes 1984 och är en ljus och modern kyrka med gott om ytor för gemenskap och verksamhet. Gudstjänst söndagar kl 16. Adress Fågelbergskyrkan: Östra Falkgatan 9

Äldre byggnader

  • Fässbergs bårhus, troligen från tidigt 1800-tal. Viss renovering har skett genom åren bl.a. på 1970- och 1990-talet. Använd som förrådsbyggnad. Placerad på gamla delen på Fässbergs kyrkogård bredvid platsen där Fässberg gamla kyrka en gång låg.

  • Kikås gamla kapell, uppfört 1887 då kyrkogården invigdes. Placerad på gamla delen på Kikås kyrkogård. Används ej numera.

  • Kållereds kyrkstall, från senare delen av 1600-talet. Används idag till personallokal. Ombyggnation skedde 1991. Adress: Kållereds kyrkogård, Norra Kyrkvägen

  • Almrothska kapellet, ligger vid Kållereds kyrka och är från 1775. Här serverar sommarens vägkyrka hembakt fika.

  • Baggerska gravkapellet ligger vid Kållereds kyrka, från 1779.

  • Klockstapel, Kållereds kyrka är från 1827

Källa: ”Våra kyrkor” Klarkullens Förlag AB, Västervik 1990. Sid. 490. Libris 7794694. ISBN 91-971561-0-8. Läs mer om Svenska kyrkans kulturarv här.

Appar

Här kan du läsa om några av Svenska kyrkans appar. Kyrkguiden som hjälper dig hitta kyrkor och evenemang, Kyrkan – en interaktiv app för barn i förskoleåldern och utlandskyrkans app.