Meny

Besök våra kyrkor

Söker du en fin gammal medeltida kyrka att gifta dig i eller bara vara i en stund och tända ljus? Eller en modern, stor sal med högt i tak? Ett litet rum för samtal? Vi är stolta över våra kyrkor och lokaler i Mölndal och Kållered!

Ja, gammalt och alldeles nytt, i en fantastisk blandning, gör kyrkor och lokaler i Fässberg, Kållered och Stensjön, till moderna traditionsbärare, med heliga rum och mötesplatser. Rum för stillhet och sång, glädje och sorg, fika och ordlös gemenskap.

Tusentals människor hittar till våra kyrkor och lokaler varje vecka för besök, gudstjänst och aktivitet. Välkommen du också! Besök någon av våra sju kyrkor, tre kapell och tre församlingshem, byggda under olika tidsepoker, i varierande storlek och byggnadsstilar.

Vad är egentligen kyrklig närvaro? Hur visar den sig i Mölndal. Vad är din bild?

#kyrklignärvaro2030

Vad är egentligen kyrklig närvaro? Hur visar den sig i Mölndal. Vad är din bild?

Carl Sjögren och Eva Forssell Aronsson står och leder kvällen 8 september 2020 i Fässbergs församlingshem. På bilden ses människor sitta vid ett bord och Eva och Carl står framför dem och talar.

#kyrklignärvaro2030 8 september 2020

Diskussionskväll 8 september 2020. Här kan du se den inspelade kvällen.

Apelgårdens kyrka

Apelgårdens kyrka

Apelgårdens kyrka byggdes 1982 och har, förutom en ljus och vacker kyrksal, barn- och församlingslokaler. Gudstjänst/mässa söndagar kl 11.  Adress: Knäckepilsvägen 32, Kållered

Fågelbergskyrkan invigdes 1984 och är en ljus och modern kyrka med gott om ytor för gudstjänst och gemenskap. Adress: Östra Falkgatan 9, Mölndal

Fågelbergskyrkan

Fågelbergskyrkan invigdes 1984 och är en ljus och modern kyrka med gott om ytor för gudstjänst och gemenskap. Adress: Östra Falkgatan 9, Mölndal

Fässbergs församlingshem exteriör

Fässbergs församlingshem

Fässbergs församlingshem ligger alldeles vid Fässbergs kyrka. Det är byggt i slutet av 1960-talet, med en tillbyggnad från 2013. Adress: Terrakottagatan 3B, Mölndal

Fässbergs kapell ligger vid berget Fässberg och Fässbergs kyrkogård. Kapellet byggdes 1936 och används oftast vid begravningar. Kapellet är också öppet vid gudstjänst och i Allhelgonatid. Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal

Fässbergs kapell

Fässbergs kapell ligger vid berget Fässberg och Fässbergs kyrkogård. Kapellet byggdes 1936 och används oftast vid begravningar. Kapellet är också öppet vid gudstjänst och i Allhelgonatid. Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal

Fässbergs kyrka ligger på en bergsplatå, Baaz berg, i centrala Mölndal och syns över stora delar av staden. Kyrkan rymmer max 500 personer. Adress: Terrakottagatan 3B, Mölndal. Parkering finns nedanför församlingshemmet eller i parkeringshuset nedanför kyrkan mot Mölndals innerstad.

Fässbergs kyrka

Fässbergs kyrka ligger på en bergsplatå, Baaz berg, i centrala Mölndal och syns över stora delar av staden. Kyrkan rymmer max 500 personer. Adress: Terrakottagatan 3B, Mölndal. Parkering finns nedanför församlingshemmet eller i parkeringshuset nedanför kyrkan mot Mölndals innerstad.

Fässbergs Mariagård exteriör med blommor i förgrunden

Fässbergs Mariagård

Fässbergs Mariagård finns i Pedagogen Park – gamla lärarhögskolans lokaler – med närhet till områdena Bifrost, Solängen och Eklanda. Fässbergs församling har verksamhet för barn & familj, samt för vuxna här. Adress: Prästgårdsgatan 26, Pedagogen Park, Mölndal

Kikås kapell används i huvudsak som ceremonilokal vid begravningar och är öppet för gudstjänst i allhelgonatid. Adress: Kikås kyrkogård, Kikåsleden.

Kikås kapell

Kikås kapell används i huvudsak som ceremonilokal vid begravningar och är öppet för gudstjänst i allhelgonatid. Adress: Kikås kyrkogård, Kikåsleden.

Krokslättskyrkan exteriör

Krokslättskyrkan

Krokslättskyrkan byggdes 1955 och ligger vackert vid Safjällets fot. I Krokslättskyrkan finns den prisbelönta konsthantverksutställningen Gränsland, som konstnären och pedagogen Lena Forsberg har skapat, med figurer i scener från gamla och nya testamentet. Gudstjänst en söndag i månaden kl 11. Adress: Åbäcksgatan 17, Mölndal

Fässbergs församling

Fässbergs kyrka

Fässbergs kyrka ligger på en bergsplatå, Baaz berg, i centrala Mölndal och syns över stora delar av staden. Kyrkan är byggd i gotisk stil och invigdes 27 november 1887. Adress: Terrakottagatan 3B, Mölndal. Högmässa söndag kl 11, mässa onsdag kl 18.30. Öppen kyrka med bokbord, ljuständning, samtal och fika - måndag-fredag kl 11-16 (onsdag till 19). Lunchmusik onsdag kl 12.

Fässbergs församlingshem

Fässbergs församlingshem ligger alldeles vid Fässbergs kyrka. Det är byggt i slutet av 1960-talet, med en tillbyggnad från 2013.

Pastorsexpeditionen och kyrkogårdsexpeditionen som är belägen i nedre plan är öppen: mån-tor kl 10-12, 13-15 och fre kl 10-12. Adress: Terrakottagatan 3B, Mölndal

Fässbergs kapell

Fässbergs kapell ligger vid berget Fässberg och Fässbergs kyrkogård. Kapellet byggdes 1936 och används oftast vid begravningar. Kapellet är också öppet vid gudstjänst och i Allhelgonatid. Adress: Stubbåkersgatan 22, Mölndal

Fässbergs Mariagård

Fässbergs Mariagård finns i Pedagogen Park – gamla lärarhögskolans lokaler, ombyggda till företagspark 2012 – med närhet till områdena Bifrost, Solängen och Eklanda. Fässbergs församling har verksamhet för barn & familj, samt för vuxna här. Adress: Prästgårdsgatan 26, Pedagogen Park, Mölndal

Toltorpskyrkan

Toltorpskyrkan ligger i korsningen Toltorpskyrkan-Dalgångsgatan. Fin kyrka för bröllop och dop! Svenska kyrkan köpte den av Missionskyrkan 1962. Gudstjänst söndagar kl 16. Adress: Dalgångsgatan 2, Mölndal

Krokslättskyrkan

Krokslättskyrkan byggdes 1955 och ligger vackert vid Safjällets fot. I Krokslättskyrkan finns den prisbelönta konsthantverksutställningen Gränsland, som konstnären och pedagogen Lena Forsberg har skapat, med figurer i scener från gamla och nya testamentet. Gudstjänst en söndag i månaden kl 11. Adress: Åbäcksgatan 17, Mölndal

SJUKHUskyrkan, su mölndal

Sjukhuskyrkan finns på entréplanet i Mölndals sjukhus, till vänster när man kommer in genom huvudingången från Göteborgsvägen. Där firas mässa onsdagar kl 15. Klicka här för att läsa mer om Sjukhuskyrkan.

Kållereds församling

Apelgårdens kyrka

Apelgårdens kyrka byggdes 1982 och har, förutom en ljus och vacker kyrksal, barn- och församlingslokaler. Gudstjänst/mässa söndagar kl 11.  Adress: Knäckepilsvägen 32, Kållered

Kållereds kyrka

Kållereds kyrka har funnits sedan 1200-talet, men vissa fynd tyder på att den förmodligen härstammar redan från 1100-talet. Kållereds kyrka med sina ca 125 platser är en populär kyrka för livets stora dagar, som dop och bröllop, samt är öppen för gudstjänster under storhelger som påsk, allhelgona och jul. Kållereds kyrka är också sommarkyrka under juli månad, med gudstjänst/mässa söndag kl 11, Kultur- och Musikkvällar, guidning och möjlighet att fika. Se kalendern för mer info. Adress: Norra Kyrkvägen

Kållereds församlingshem

Kållereds församlingshem ligger i samma hus som biblioteket, mitt i centrum, nära tåg- och busstation. Här samlas vi för babyrytmik, soppluncher och elvakaffe. Adress: Hagabäcksleden 9

Livereds kapell

Vackert beläget vid Livereds begravningsplats (tidigare Kållereds södra begravningsplats). Det är byggt som ett religionsneutralt begravningskapell och används ibland som konsertlokal med fantastisk akustik. Livereds kapell anknyter i sin arkitektur till temat trä i exteriör och interiör. I det centrala ceremonirummet består väggarna i huvudsak av plywood. I ceremonirummet är väggarna flätade i detta material. Livereds begravningsplats och Livereds kapell invigdes i september 2014. Adress: Högenvägen 1

Stensjöns församling

Stensjökyrkan

Stensjökyrkan invigdes 1974 och byggdes om 1985-86 då församlingslokaler och kontorsrum tillkom. Kännetecknande för kyrkan är Hertha Hillfons skulptur ”Elin”, som betyder ljusbärare. Kyrkan inrymmer ett rikt församlingsliv, med mötesplatser för alla åldrar och intressen. Länk till Stensjökyrkan historik. Högmässa söndagar kl 10. Mässa onsdag kl 18.30. Adress: Gunnebogatan 18, Mölndal

Kikås kapell

Ursprungligen uppfört 1935 efter ritningar av Ville Berglund. Blev om- och tillbyggt 1976. Används i huvudsak som ceremonilokal vid begravningar och är öppet för gudstjänst i Allhelgonatid. Antal sittplatser cirka 70. Helgmålsbön ca en lördag i månaden kl 17.55. Adress: Kikås kyrkogård, Kikåsleden.

Fågelbergskyrkan

Fågelbergskyrkan invigdes 1984 och är en ljus och modern kyrka med gott om ytor för gemenskap och verksamhet. Gudstjänst söndagar kl 16. Adress Fågelbergskyrkan: Östra Falkgatan 9

Äldre byggnader

Fässbergs bårhus, troligen från tidigt 1800-tal. Viss renovering har skett genom åren bl.a. på 1970- och 1990-talet. Använd som förrådsbyggnad. Placerad på gamla delen på Fässbergs kyrkogård bredvid platsen där Fässberg gamla kyrka en gång låg.

Kikås gamla kapell, uppfört 1887 då kyrkogården invigdes. Placerad på gamla delen på Kikås kyrkogård. Används ej numera.

Kållereds kyrkstall, från senare delen av 1600-talet. Används idag till personallokal. Ombyggnation skedde 1991. Adress: Kållereds kyrkogård, Norra Kyrkvägen

Almrothska kapellet, ligger vid Kållereds kyrka och är från 1775. Här serverar sommarens vägkyrka hembakt fika.

Baggerska gravkapellet ligger vid Kållereds kyrka, från 1779.

Klockstapel, Kållereds kyrka är från 1827

Källa: ”Våra kyrkor” Klarkullens Förlag AB, Västervik 1990. Sid. 490. Libris 7794694. ISBN 91-971561-0-8. Läs mer om Svenska kyrkans kulturarv här.