Foto: Anders Sjöling

Studentprästerna i Göteborg

För dig som studerar eller arbetar på GU eller Chalmers.

Film om Universitetskyrkan

Film about University chaplaincy

Studentprästerna på facebook

Lars van der Heeg

Lars van der Heeg

Studentprästerna i Göteborg

Studentpräst

Maike Gamer

Maike Gamer

Studentprästerna i Göteborg

Studentpräst

Martin Klemetz

Martin Klemetz

Studentprästerna i Göteborg

vik Studentpastor