Foto: Anders Sjöling

Universitetskyrkan i Göteborg

Vi finns för dig som studerar eller arbetar vid Göteborgs universitet (GU) eller Chalmers. Vi är verksamma inom GU Chaplaincy och Chalmers Chaplaincy. Alla är välkomna oavsett livsåskådning eller tro.

Någon att prata med

Har du tankar och funderingar som du vill dela med någon? Kontakta oss för samtal.

University Chaplaincy Gothenburg

Do you want someone to talk to? Are you looking for a worship service or just want to get in touch - please read more about us here.

Gudstjänst med sånger från Taizé

En söndag i månaden firar Universitetskyrkan ekumenisk gudstjänst med sång, ljuständning, tystnad, en kort predikan och nattvard. Alla är välkomna. Klicka för vårens datum.

CouchCafé

En mötesplats för tysktalande studenter och unga vuxna. Treffpunkt für Studierende und junge Erwachsene in deutscher Sprache! In Haga. Lies hier mehr.

Ett lyssnande öra för studenter och personal

Mycket kan hända under åren som student. Frihet och nya vänner, men även oro för studierna, framtiden eller familjen där hemma. Ett samtal med Maike, Lars eller Henrik på Universitetskyrkan kan göra skillnad.

Kontakta oss

Vi är ett ekumeniskt arbetslag från Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Ta gärna kontakt med oss.

GU Chaplaincy och Chalmers Chaplaincy är benämningen för gemenskapsfrämjande aktiviteter med inriktning mot existentiell hälsa som bedrivs i samarbete mellan Universitetskyrkan och Göteborgs universitet. Aktiviteterna riktas mot studenter och personal med olika trosuppfattningar och har ingen konfessionell inriktning.

Universitetskyrkan i Göteborg bedrivs genom ett ekumeniskt samarbete mellan Göteborgs domkyrkopastorat och Equmeniakyrkan  i samverkan med ett flertal andra församlingar.

Universitetskyrkan finns över hela Sverige på flertalet universitet och högskolor (www.universitetskyrkan.se), och även internationellt i form av International Association of Chaplains in Higher Education (IACHE).

Universitetskyrkan i Göteborg är en del av kyrkornas institutionssjälavård. Universitetskyrkans uppdrag är diakonalt och dess mål är att med sin unika kompetens inom själavård främja och vårda den existentiella hälsan bland såväl studenter som personal inom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Göteborg har haft studentpräster sedan 1960-talet då arbetet började i Johannebergs församling. Därefter har det spritt sig till olika församlingar runt GU och Chalmers, såväl inom Svenska kyrkan som olika frikyrkor. Under flera år var Svenska kyrkans studentpräster anställda av stiftet men har senare hamnat inom lokala församlingar för att komma närmre Universitetslivet. Betlehemskyrkan har sedan mer än 20 år fått Frikyrkliga högskolekommitténs ansvar att bedriva frikyrkornas del av detta ekumeniska arbete men tillsammans bedriver man ett samarbete även med andra kyrkor, såsom katolska kyrkan, EFK och Church of England.

Universitetskyrkan på Facebook