Foto: Anders Sjöling

Universitetskyrkan i Göteborg

För dig som studerar eller arbetar på GU eller Chalmers.

Film om Universitetskyrkan

Film about University chaplaincy

Universitetskyrkan på facebook