Foto: Anders Sjöling

Universitetskyrkan i Göteborg

För dig som studerar eller arbetar på GU eller Chalmers. Vi verkar inom GU Chaplaincy och Chalmers Chaplaincy.

Någon att prata med

Bär du på funderingar som du vill dela med någon?

CouchCafé

Mötesplats för tysktalande studenter och unga vuxna. / Willkommen beim Treffpunkt für Studierende und junge Erwachsene in deutscher Sprache!

Taizémässa i Hagakyrkan

Ekumenisk mässa med Universitetskyrkan söndagar kl. 19.00. Universitetspräst Maike Gamer välkomnas i mässan. Läs mer för datum!

GU Chaplaincy och Chalmers Chaplaincy är benämningen för gemenskapsfrämjande aktiviteter med inriktning mot existentiell hälsa som bedrivs i samarbete mellan Universitetskyrkan och Göteborgs universitet. Aktiviteterna riktas mot studenter och personal med olika trosuppfattningar och har ingen konfessionell inriktning.

Universitetskyrkan i Göteborg bedrivs genom ett ekumeniskt samarbete mellan Göteborgs domkyrkopastorat och Equmeniakyrkan  i samverkan med ett flertal andra församlingar.

Universitetskyrkan finns över hela Sverige på flertalet universitet och högskolor (www.universitetskyrkan.se), och även internationellt i form av International Association of Chaplains in Higher Education (IACHE).

Universitetskyrkan i Göteborg är en del av kyrkornas institutionssjälavård. Universitetskyrkans uppdrag är diakonalt och dess mål är att med sin unika kompetens inom själavård främja och vårda den existentiella hälsan bland såväl studenter som personal inom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Göteborg har haft studentpräster sedan 1960-talet då arbetet började i Johannebergs församling. Därefter har det spritt sig till olika församlingar runt GU och Chalmers, såväl inom Svenska kyrkan som olika frikyrkor. Under flera år var Svenska kyrkans studentpräster anställda av stiftet men har senare hamnat inom lokala församlingar för att komma närmre Universitetslivet. Betlehemskyrkan har sedan mer än 20 år fått Frikyrkliga högskolekommitténs ansvar att bedriva frikyrkornas del av detta ekumeniska arbete men tillsammans bedriver man ett samarbete även med andra kyrkor, såsom katolska kyrkan, EFK och Church of England.

Film om Universitetskyrkan

Film about University chaplaincy

Universitetskyrkan på facebook