Lärandefestivalen

Tack alla som kom till Karlstads CCC den 7-8 november 2019 för fortbildning och erfarenhetsdelande om pedagogik och lärande i Svenska kyrkan.

I filmen nedan kan ni ta del av live-podden - Pedagogiska rummet med Dag Tuvelius, Sören Dalevi, Jesper Svartvik och Maria Olson. Hur ska Svenska kyrkan, både nu och i framtiden, arbeta med lärande och undervisning?

Ramprogram

Här hittar du hålltider för de båda dagarna.

Varmt välkomna

Det grekiska ordet för tradition är paradosis, som betyder ”det som getts vidare”.

Nykomponerad festivalsång

Nu kan ni lyssna på Lärandefestivalens alldeles egna sång.

Torsdag 7 november

Här finner du utförligare information för valbara seminarier. Seminarierna har drop-in och är inte möjliga att förboka.

Fredag 8 november

Här finner du mer information om de valbara fördjupningsspåren kl. 10.15-12.30