Varmt välkomna

Det grekiska ordet för tradition är paradosis, som betyder ”det som getts vidare”.

Allt för att vi tillsammans ska föra berättelsen vidare.

Sören Dalevi

Det var i antiken lärarens uppgift att ge vidare till studenten den lära som han i sin tur fått från sin lärare. Den pedagogiska utmaningen idag består just i att ge vidare det vi själva fått - att låta berättelsen gå vidare​. Men för att kunna ge vidare behöver vi själva fördjupa oss i traditionen.

Vi kan inte ge vidare en tradition vi själva inte bottnar i. Detta är själva kärnan i den pedagogiska utmaningen.

Under två dagar kommer vi att  inspireras av upplevelser, erfarenheter, utställningar, föredrag, film, workshops, samtal och mycket annat. 

Allt för att vi tillsammans ska föra traditionen vidare. 

 

Varmt välkomna till Karlstad

+ Sören Dalevi​