Foto: Gustaf Hellsing

Torsdag 7 november

Här finner du utförligare information för valbara seminarier. Seminarierna har drop-in och är inte möjliga att förboka.

Delsatsningarna

Under den här eftermiddagen kommer du att ha möjlighet att ta del av de olika delsatsningar som har varit en del av Dela tro – dela liv. Du väljer passen på plats och de är 20 eller 40 min långa.  Ett smörgåsbord av inspiration, delande, prova på, filmer, utmaningar mm.  Du kommer till exempel kunna ta del av:

Foto: Johannes Frandsen

frivilligakademin/Ideell i kyrkan

Med denna satsning ville Växjö stift och Lunds stift skapa förutsättningar för frivilligas/ideellas utbildning. Kom och titta på en utställning och prata med Christina Evertsson, stiftspedagog i Växjö stift och Lena Andersson, stiftskonsulent i Lunds stift kring genomförandet, resultatet och lärdomar inför framtiden.

Make room för Godly Play


En berättelse om att skapa rum för berättande och lekfullt undrande. Delsatsningens erfarenheter kring att bereda plats för barnet, berättelsen och de stora frågorna.  

Medverkande  Elin Rundh Dapo, präst i Åkerbo församling och  Malin Attervåg stiftskonsulent Linköpings stift.

Levande Förkunnelse och Gudstjänst

Åsa Rockberg Rörelseterapeut och Danskonstnär, leder utbildning för Lyssnande Ledarskap och Levande Förkunnelse i Stockholms stift Foto: Birgitta Karlström


Åsa Rockberg utbildar i hur vi kan använda oss av hela människan för att nå fram och beröra med våra budskap och hur vi kan engagera och stärka andra med ett lyhört ledarskap. I seminariet får vi pröva på hur vi kan ta vårt naturliga kroppsspråk i anspråk och vi får en upplevelse av hur stor betydelse vårt kroppsliga uttryck och ”lyssnande” har för våra möten. 

Bibeln mitt i allt

Foto: Linda Mickelsson


Är Bibeln relevant idag? Frågan fanns med då ca 600 personer samlades i Göteborg kring temat Bibeln mitt i allt i april 2016. Olika aspekter av Bibeln togs upp i olika spår, såsom Bibeln och kulturen, Bibeln och tolkningen osv. Vi tittar på några av erfarenheterna från konferensen tillsammans med Jakob Lindkvist, som var projektledare för konferensen.

Kyrkorumspedagogik  i Lunds- och Luleå stift

Foto: Alex&Martin


Ta del av vår resa tillsammans med ett kyrkorum för alla som mål. Vi delar med oss av den inspiration
vi fått av vårt gemensamma projekt.

Medverkande: Johanna Brännström, Ersbodakyrkan i Umeå pastorat, Elisabeth Hansson, Oxie kyrka i Malmö pastorat och Maria Berglund, Luleå stift. 

Katekumenat –vuxenväg till tro

Foto: Michael Erhardsson


Ett sätt att möta vuxna som är nyfikna på kristen tro. Här möter du Eva Wulff, stiftskonsulent Lunds stift. Eva har varit med och tagit fram och skrivit i boken Vägen. 

Katedralen som lärandemiljö

Foto: Mattias Pettersson


"Hur kan domkyrkan bidra med ett mervärde i församlingarnas verksamhet?" Utifrån den frågan utformades Strängnäs domkyrkas och Strängnäs stifts delprojekt i Katedralen som lärandemiljö. I seminariet får du, genom presentation och genom att pröva, ta del av några av de konkreta pedagogiska verksamheter (fysiska och digitala) som utvecklades utifrån detta. Också Stockholms och Visbys delprojekt presenteras.

Medverkande: Carina Öjermo, domkyrkopedagog, Marie Rydén Davoust, projektledare, Strängnäs domkyrkoförsamling.

Välkommen till Kyrkan!

Svenska kyrkans app, Kyrkan, skapades med hjälp av pengar från Dela tro dela liv, och ett stort engagemang från bland annat Västerås stift. Följ med bakom kulisserna för att få veta varför det blev som det blev. Tillsammans tittar vi i appen och på filmerna som har barn i förskoleåldern som främsta målgrupp.

Medverkande: Liselotte Rogberg, kommunikatör Kyrkokansliet

Universitetsutbildning i Kyrkopedagogik

Foto: Ann-Marie Allvar Nordström


Kyrkopedagogik handlar om att visa en kyrka med dialog, delaktighet och alla sinnen. Det är en pedagogik som riktar sig både till vuxna och barn. Genom denna satsning finns nu ca 50 universitetsutbildade kyrkopedagoger i Sverige. Här får du uppleva och ta del av hur och vad kyrkorummet kan berätta.

Medverkande: Thomas Pfitzinger-Drewes, kyrkoherde i Hagfors och Annika Eriksdotter, konstnär och kyrkopedagog , Karlstads stift

Bibeln.nu

Foto: Magnus Aronson


En workshop där du får prova och uppleva kreativa bibelsamtalsmetoder.

Medverkande: Nicklas From och Anneli Rosén, Västerås stift.

Gymnasieprojektet


Från matematiska moduler och röster i valven till ledbelysning och ärkebiskopar.

Foto: Camilla Cherry

Här får ni höra mer om hur Växjös, Linköpings och Lunds domkyrkoförsamlingar arbetade tillsammans för att utveckla arbetet med pedagogiska program för gymnasieskolan i sina domkyrkor.

Medverkande: Josefin G Andersson, präst, Melissa Isla Venegas, domkyrkoguide, Lunds Domkyrkoförsamling

Dansa Tro – Dansa Liv


"I början blev Gud rörd. Rörelsen fördes vidare i allt som ännu inte fanns. Då började allt finnas.
Det var bra. Gud sa: får vi lov?! Sedan dess dansar allt och alla." 
Kom och dela Dansa tro-Dansa livs erfarenheter av att låta den inre och yttre rörelsen i ritualen/dansen inspirera till förkoppsligandet av den stora berättelsen in i våra liv.

Medverkande: Hans Kvarnström och Cecilia Hardestam, inspiratörer och dansare, Karlstad.

Stjärnans väg


Spel är både kul och ett bra pedagogiskt material! Stjärnans väg är en app och ett quizspel som går att använda i konfirmand-, ungdoms- eller i vuxengruppen. Stjärnans väg består av spelet, innehåll för både undervisning och andakt och Martin Luthers lilla katekes.

Medverkande: Peter Håkansson, Tidaholms pastorat

Tala Tro


Om jag inte talar tro i kyrkan, var kan jag då göra det? Kom och dela våra erfarenheter från en delsatsning som fick ett nytt och oväntat fokus.

Medverkande: Helena Mårgård och Sara Bjerkander, Kristinehamns pastorat, och Katrina Haster, Hammarö församling.

Plan för lärande och undervisning – den röda tråden


Behöver församlingarna en plan kring lärande och undervisning? Hur kan vi ta ansvar för och stärka undervisningen i våra församlingar?

Foto: Alex Giacomini

Hur förstås och konkretiseras lärande så att det ger uttryck för en reflekterad teologi? De didaktiska frågorna vad, hur och varför både utgår ifrån och reflekterar församlingens teologiska grundsyn. Är grundsynen omedveten kommer den ändå att påverka vad lärandet inriktas på och hur det görs.

Medverkande: Ulrika Helmerson, stiftspedagog Skara stift och Maria Wingård, specialisthandläggare på avdelningen för kyrkoliv.

Kyrkan mitt i byn, församlingsråd med engagemang för levande församlingar

Foto: Kristina Strand Larsson


Dela tro -dela liv projektet som blev till ett utvecklingsprogram för församlingsråd att samlas kring. Församlingsråd som vill lära mer om sig själva och sin uppgift kan väcka lokalt engagemang och glädje till liv. Programmet ger församlingsrådet tid och möjlighet till reflektion och dialog.

Medverkande: Maria Bruto Ellhar och Helen Kemi, Linköpings stift

Våga tro, våga dela

Foto: Magnus Aronson

Vi tror på Jesus och nu vill vi prata om det och våga dela. Utifrån bibliska teman vill vi få församlingarnas arbetsgrupp att våga dela tro och liv. Kom med i ett spännande tema du också.

Medverkande: Jörgen Kalmendal, Linköpings stift, och Torbjörn Boström, Linköpings Domkyrkoförsamling

Barnledarutbildning

Att utrusta barnledare som har hand om undervisningen för barn 0-12 år handlar både om att höja kompetensen och att kvalitetssäkra verksamheten. Denna processutbildning har vi arrangerat som en folkhögskolekurs. 

Foto: Pixabay

I barnledarutbildningen har vi arbetat med lärande, didaktik, bibelns berättelser, trons växt och mognad och mycket mer.

Kom till vår utställning och få ett smakprov av utbildningen och samtidigt fundera på hur du själv lär dig, gör en didaktisk pyramid, eller fundera på vems berättelse vi berättar.

Medverkande: stiftspedagogerna Helena Åhlin, Strängnäs stift, Elisabet Hillbratt, Stockholms stift, och Nina Carlsson Garlöv, Uppsala stift.