Foto: Madelen Zander

Fredag 8 november

Här finner du mer information om de valbara fördjupningsspåren kl. 10.15-12.30

Berättelsen går vidare

... i den undervisande församlingen

 

”Transforming Presence: To Live and Learn in our congregations”. Fördjupningsspåret hålls på engelska. 

Vems är uppdraget att föra berättelsen vidare? Vad är församlingens uppdrag när det gäller lärande och undervisning? Hur kan vi främja ideellt medarbetarskap i våra församlingar? Hur kan vi dela vår tro med andra? Vad gör vi för att undervisa människor om tro och lärjungaskap, och vilka gör det? Kan vi säga att vår församling är till välsignelse för vår ort? Vi får dela erfarenheter från Chelmsfords stift, och fundera tillsammans hur vi vill att vi och våra församlingar ska vara.

Medverkande:  Rt Revd Stephen Cottrell, Revd. Dr Elizabeth Jordan, Revd Canon Dr Roger Matthews, Dot Salmon,Youth Adviser for Bradwell Colchester Areat, The Ven Vanessa Herrick, Archdeacon of Harlow, Åse Lindberg, stiftadjunkt, Börje Axelsson, stiftsadjunkt och Johannes Fransson, stiftskonsulent Svenska Kyrkans Unga (som även leder seminariet).

 

 

... i kulturen


Hur kan berättelsen gå vidare genom olika uttrycksformer som musik, konst, symboler och traditionen. 

Medverkande: Jesper Svartvik, stiftsteolog, Ingrid Burström, verksamhetsutvecklare SENSUS, Kerstin Andeby, musiker, Marcus-Gunnar Pettersson, illustratör.

Seminariet leds av: Margareta Vintfjärd, verksamhetsutvecklare Sensus

Ingrid Burström - ”Multireligiösa resväskan- en glimt av religioners vardag och fest.”

Multireligiösa resväskan är en väska fylld med religiösa föremål från sex världsreligioner. Med hjälp av väska kan du uppleva de mest vardagsnära sidorna av olika religioner i dagens Sverige, men också få glimtar av det allra heligaste. Med hjälp av föremålen får du möjlighet att lära mer om teman som bön, tempel, kläder, mat, döden och religionsdialog.

Marcus-Gunnar Pettersson - Slumpsamtal och Fläckfantasi

Att rita, kan vara nästan som ett samtal. Det växelverkar och utvecklas genom att bolla fram och tillbaka mellan det konkreta och din fantasi. En berättelse uppstår genom ett samarbete mellan parter. Vi kommer att få lyssna till Marcus-Gunnar Pettersson om hur ett kaffe-spill blev en arbetsmetod att skapa bilder. Två ledord; Lek och frihet

Kerstin Andeby - Berättelsen få liv genom musiken!

Genom att använda musikens olika byggstenar kan vi bygga den miljö som öppnar våra sinnen för att ta emot berättelsen. Himmelen är nära när vi sjunger!

Kerstin berättar om erfarenheter från arbetet med sång och musik i Barnens Katedral.

Jesper Svartvik - Berättelsen går vidare i den judiska traditionen:

Från antiken fram till modern tid har judar över hela världen på olika sätt förmedlat den judiska traditionen till nästkommande generationer. Trots den omgivande världens intolerans och motstånd, och ibland till och med förtryck och förföljelser har judendomen genom exempelvis högtider, måltider och textstudier fått förnyad aktualitet i nya tider och i nya situationer. Vad kan vi kristna lära oss av den judiska traditionen i detta avseende?

... strategiskt och pedagogiskt 


Hur kan det vi gör förändra det vi tänker och hur kan det vi tänker förändra det vi gör? Ett fördjupnings spår om pedagogisk grundsyn,  församlingssyn, strategier och vad som kan hända när vi reflekterar över vår praxis och kopplar ihop teori och praktik.Ett fördjupnings spår om pedagogisk grundsyn,  församlingssyn, strategier och vad som kan hända när vi reflekterar över vår praxis och kopplar ihop teori och praktik.

Medverkande: Carina Sundberg, stiftsteolog, Maria Olsson, professor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, Caroline Gustavsson, docent i religionspedagogik och lektor i religionsdidaktik.

Seminariet leds av: Maria Wingård, kyrkokansliet

... I KYRKORUMMET


Vad gör kyrkorummet heligt? Och hur kan vi möta berättelsen i kyrkorummet? Ett fördjupningsspår om våra pedagogiska rum, musikens berättelser, våra kyrkliga handlingars budskap och hur vi möter barn, unga, gamla och Gud, i Guds hus. 

Medverkande: Johan Dalman, biskop, Tomas Pfitzinger Drewes, kyrkoherde, Kristina Stolare, stiftspedagog, Lena Skoting, kyrkoherde, Jörgen Martinson, domkyrkoorganist.

Seminariet leds av: Ida Hallström Åsman, enhetschef/biskopskaplan.

... digitalt


Hur kan berättelsen föras vidare genom digitala och teknikbaserade lösningar? 

Medverkande: Charlotte Frycklund, nätpräst, Otfried Czaika, stiftsteolog, Jonas Eek, präst och teologiedoktor i religionspsykologi.

Seminariet leds av: Otfried Czaika

10.15-10.45 Otfried Czaika – Innovation som drivkraft, en tillbakablick och sammanfattning av människans behov av utveckling genom tiderna.

10.50-11.20 Jonas Eek om att ta ny teknik i anspråk för att föra berättelsen vidare.

11.20-11.40 Paus för kaffe, the, vatten och frukt

11.40-12.10 Att vara kyrka på nätet- möjligheter och utmaningar med Charlotte Frycklund.

12.10-12.30 Summering och tankar framåt med Otfried Czaika, Jonas Eek och Charlotte Frycklund.

... på gator och torg 


Vad innebär det att vara folkkyrka idag? Vad i berättelsen är angeläget att föra vidare? Vilka är de ”nya” mötesplatserna? Hur möter vi de som är unga vuxna idag? Vad vill vi bidra med i deras liv? Hur talar och undervisar vi på sätt som blir angelägna och meningsfulla för denna generation? Hur låter vi dem och deras liv påverka och utforma kyrkan?

Medverkande: Jan Eckerdal, stiftsadjunkt, Sören Dalevi, biskop, Johannes Söderberg, redaktör SVT, och Maria Södling, kyrkokansliet (som även leder seminariet). 

... men vilken berättelse?


Har vi en gemensam berättelse för samhälle och kyrka? Vilken i så fall? Vad gör det med ett samhälle om detta inte finns?

Medverkande: Sofia Wadensjö, VD för Utbildningsradion, Esbjörn Hagberg, biskop emeritus, Astrid Antesten, chef församlingspedagogprogrammet på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut, och Niklas Grahn, församlingsherde (som även leder seminariet).