Lagunda församling i Upplands västra kontrakt

Från 1 januari 2018 ingår Lagunda församling i Upplands västra kontrakt. Det är ett av sju kontrakt som tillsammans utgör Uppsala stift.

Svenska kyrkans struktur och indelning utgår från den lokala församlingen. En församling kan vara en egen ekonomisk enhet, som Lagunda församling, eller samverka med andra församlingar i ett pastorat.

Församlingar och pastorat ingår i sin tur i ett kontrakt som fungerar som nätverk för samverkan och som ett stöd för biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar. Inom Svenska kyrkan har kontrakt funnits sedan medeltiden.

Ett kontrakt har ansvar för det prästerliga och diakonala arbetet, och är ingen administrativ enhet annat än i samband med val då kontrakten utgör valkretsindelning för valen till stiftsfullmäktige.

När prästerna i ett kontrakt under kontraktsprostens ledning samlas till regelbundet återkommande överläggningar kallas detta kontraktskonvent.

Den 1 januari 2018 förändrade Uppsala stift sin indelning i kontrakt. Lagunda församling tillhör nu Upplands västra kontrakt.

Upplands västra kontrakt

Kontraktsprosten för Upplands västra kontrakt heter Fredrik Fagerberg och är kyrkoherde i Bälinge pastorat.

I kontraktet ingår

Klicka på bilden för att ladda ned den som pdf Foto: Uppsala stift