Hovsta pastorat

Välkommen till oss! Våra kyrkor ligger i utkanten av Örebro och består av Axbergs och Glanshammars församlingar. Här kan du fira gudstjänst, konfirmera dig, gå på Öppen förskola, sjunga, sticka, samtala och mycket mer. Församlingen rymmer hela livet, delta på det sätt som passar dig!

Pilgrimsgruppen

Pilgrimsgruppen i Hovsta pastorat anordnar en vandring/bussresa till Omberg 23 -24 september 2023.

Integritetsskyddspolicy för Hovsta pastorat

Församlingarna i Hovsta pastorat värnar om individens integritet och har skyldighet att enligt lag hantera personlig information på ett korrekt sätt. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här!

Mer än du tror

Här kan du läsa kalenderbladet och tidningen online

Önskepsalmen

Här har vi samlat musikandakter för dig som vill sjunga psalmer, lyssna på musik och tända ljus där du är. Självklart kan du också önska din favoritpsalm!

Gabor Pasztor i samtal med Josephine Cummings i Glanshammars kyrka

Intervju med Gabor Pasztor

Med sin kunskap och yrkesskicklighet har Gabor Pasztor bidragit till att bevara bland annat de fantastiska målningar som finns i många kyrkor. Men vem är han som person? Vägen in i samhället för denna ungrare gick genom mötet med kyrkan och församlingen i Hardemo där de fem barnen gick på öppna förskolan.

Altare i Hovsta kyrka

Inspelade gudstjänster, andakter och böner

Här kan du se våra webbsända gudstjänster.

Axbergs och Glanshammars församlingar jobbar tillsammans sedan årskiftet 2018. Så här tänkte Tomas Rådehed, kyrkoherde i pastoratet, och Josephine Cummings, församlingsherde i Glanshammar, om sammanslagningen.

- Grundtanken bakom detta är att vi vill värna församlingslivet på ett långsiktigt plan, säger Josephine.  För att klara ekonomin på lång sikt behöver vi ligga i framkant och samarbeta och det gör vi med glädje med Axbergs församling.

I Axberg, där Tomas varit församlingsherde, är tankegångarna de samma även om man där skulle klara ekonomin något längre än i Glanshammar. Tomas ser ändå fördelar med att bilda ett gemensamt pastorat redan nu.

- Det gäller att vara proaktiv. I det nya pastoratet kan vi utnyttja båda församlingars resurser, både ekonomiska och personella, på ett bättre sätt. Tillsammans blir vi starkare. Menar Tomas.

De områden där församlingarna inom pastoratet främst ser möjligheter att samordna är fastighets- och kyrkogårdsansvar, ekonomihantering, information och bokning. Men det finns även tankar på att samarbeta kring barnverksamheten och diakonin.

För att lugna eventuellt oroliga församlingsbor berättar Josephine att syftet med det nya pastoratet inte är att göra några stora förändringar i respektive församling utan att behålla den anda som finns både i Glanshammar och i Axberg.

- Vi har dessutom upptäckt att vi är väldigt lika varandra, det har vi märkt när vi träffats med båda personallagen och med våra förtroendevalda. Vi har väldigt roligt ihop!  säger Josephine.