Meny

Hovsta pastorat

Välkommen till oss! Våra kyrkor ligger i utkanten av Örebro och består av Axbergs och Glanshammars församlingar. Här kan du fira gudstjänst, konfirmera dig, gå på Öppen förskola, sjunga, sticka, samtala och mycket mer. Församlingen rymmer hela livet, delta på det sätt som passar dig!

Axbergs och Glanshammars församlingar jobbar tillsammans sedan årskiftet 2018. Så här tänkteTomas Rådehed, kyrkoherde i pastoratet, och Josephine Cummings, församlingsherde i Glanshammar, om sammanslagningen.

- Grundtanken bakom detta är att vi vill värna församlingslivet på ett långsiktigt plan, säger Josephine.  För att klara ekonomin på lång sikt behöver vi ligga i framkant och samarbeta och det gör vi med glädje med Axbergs församling.

I Axberg, där Tomas varit församlingsherde, är tankegångarna de samma även om man där skulle klara ekonomin något längre än i Glanshammar. Tomas ser ändå fördelar med att bilda ett gemensamt pastorat redan nu.

- Det gäller att vara proaktiv. I det nya pastoratet kan vi utnyttja båda församlingars resurser, både ekonomiska och personella, på ett bättre sätt. Tillsammans blir vi starkare. Menar Tomas.

De områden där församlingarna inom pastoratet främst ser möjligheter att samordna är fastighets- och kyrkogårdsansvar, ekonomihantering, information och bokning. Men det finns även tankar på att samarbeta kring barnverksamheten och diakonin.

För att lugna eventuellt oroliga församlingsbor berättar Josephine att syftet med det nya pastoratet inte är att göra några stora förändringar i respektive församling utan att behålla den anda som finns både i Glanshammar och i Axberg.

- Vi har dessutom upptäckt att vi är väldigt lika varandra, det har vi märkt när vi träffats med båda personallagen och med våra förtroendevalda. Vi har väldigt roligt ihop!  säger Josephine.