Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tankar inför helgen

Tredje söndagen efter Trettondedagen - Jesus skapar tro -

Varje söndag i kyrkan läser vi något som kallas Trosbekännelsen. En text som har sitt ursprung redan 200 talets Rom och som beskriver vad den kristna kyrkan tror, bekänner och lär. Trosbekännelsen är den kristna kyrkans gemensamma bekännelse, inte nödvändigtvis alla dagar varje enskild kristens. För emellanåt kan vi ha svårt att läsa med i en eller annan del av Trosbekännelsen. Någon har därför beskrivit Trosbekännelsen som ett tak som vi alla får gå in under. Ett tak så stort och vitt att under det ryms alla som någonstans vill tro på Jesus Kristus. Alla som på något sätt mött Jesus, som vill tro på honom och få en relation till honom. ”Jesus skapar tro” heter det på söndag. En rubrik som låter oss ana att tron är något som inte börjar hos dig och mig utan hos Jesus. Det börjar med hans liv och verk, med vad han har gjort för oss. Framför allt att han dött på ett kors men också uppstått efter tre dagar. Och när vi känner, upplever eller anar att det Jesus gjort, det har med mig att göra, det handlar om mig – ja, då kan vår tro och tillit väckas. Då skapar Jesus tro.

Hälsningar
Claes Björndahl, kyrkoherde