Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tankar inför söndagen

Johannes Döparens dag – Den högstes profet –

 

Midsommar står för dörren, och Skapelsen bjuder generöst på paradisisk blomning. Den tycks prisa Gud, såsom Johannes Döparen gjorde när hans åtta dagar gamla läppar och tunga löstes. Också psalmisten skriver hundratals år tidigare om hur skogens träd jublar, hur himlen fröjdas och lovar Gud för allt levandes prakt.

Vi går från den Heliga Trefaldighetssöndagen då vi bekänt treenigheten, och med det att Gud är relation. Att Gud till sitt väsen är kärlek. Det är som om Gud inte kan hålla kärleken för sig själv, utan bjuder oss generöst och med öppet hjärta. Och i detta får vi stå och leva. Återhämta kraften som lades in i vårens allt arbete, vila ut trötta tankar och kroppar. Vi får njuta livet, dricka det i stora klunkar och bli nära Gud.

Men det finns också ett allvar i tillvaron. All den fröjd och ro som tillvaron skänker oss nu är inte längre att ta för given. Vi har skäl att fundera över vad Johannes Döparen hade talat med oss om idag. För…

Om detta var vår morgondag;
att marken blommor torkade,
att kornets ax förtvinade
och världen inte längre var.
Om detta vara vår morgondag;
att hav och sjöar sinade,
att bergens höjder dalade
och världen inte längre var.
Hur skulle vi förklara oss när Jesus kom och frågade?
Hur skulle vi försvara oss, att världen inte längre var?

Susanna Venetvaara, prästkandidat