Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tankar inför söndagen

Septuagesima – Nåd och tjänst

Det är långt in på förmiddagen och listan över vad jag behöver läsa i mina teologistudier är lång. Så lång att böckerna känns tröga att öppna. Dessutom lyser solen ohindrat utanför fönstret och när nu min uppmärksamhet ändå dragits utomhus tar jag en promenad.

Väl ute hör jag något jag känner igen. Livets sång! Det är flocken av småfåglar som brister ut i en liten konsert från varje buskage jag går förbi. Buskarna och träden har skjutit brådskande knopp, likt fanfarer, och några rabatter ropar med den gula vintergäckens blomning genom vita snötäcken. Bäcken som jag följer far fram med iver och bidrar till symfonin med sitt porlande. Det är som om världen väntat på att få bli sig själv igen efter vinterns vilotid, och nu återupptäcker sig.

I ett samtal om arbetslust och kreativitet berättade en vän hur hon, nyanställd, lagt fram idéer i sitt arbete, men mötts av trötthet och bristande entusiasm. Det var ju ingen idé, fick hon till svar. Hon var för naiv, blev det sagt.

Skulle vi i vårens begynnelse säga till fåglarna, träden, vattnen och solen att de är naiva som tar i så med sin livskraft? Ber vi dem sansa sig lite, och istället komma med vårens budskap med lite måtta? Ber Jesus lärjungarna att följa honom, kanske inte så ihärdigt, men lite lagom mycket?

Nej. Vi ska, som naturen gör och som den svenske rap-artisten Ken Ring sjunger ”gå stort in”. Naturens glädje över sig, livets iver att få vara till, är en uttryckt tacksamhet över nåden som Gud ger oss. Nåden som innebär att allt skapat har ett ärende nedlagt i sig och med det en längtan att få bli sin fullhet. Där ligger vår tjänst. Vi har alla ett uppdrag, och vårt tjänande ser olika ut, över tid och mellan varandra. Men detta har vi gemensamt: nåden att få vara del av det skapade, att ha heliga uppdrag oavsett hur våra liv ser ut eller var de utspelar sig.

Och just idag har jag sjuttiotrettiohundra sidor att läsa, och påhejad av blåmesar och en ivrig bäck är jag skänkt ny kraft att tjäna såsom Gud har sagt.

 Susanna Venetvaara, prästkandidat