Foto: Andreas Lischka

Tankar inför helgen

Söndagens tema är SAMHÄLLSANSVAR.
Vilka är samhället? Samhället utgörs av sådana som du och jag. Om vi människor inte fogar oss samman i byar, städer och länder så finns inte begreppet samhälle. Paulus ord ”Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen” är viktiga! När vi älskar varandra uppfyller vi Kristi lag. Men att älska varandra betyder inte att uppoffra sig själv så att ens egna jag utplånas. Att älska sin medmänniska innebär att vi behandlar den andre som jämlike och att vi inser att den andre har samma rättigheter och skyldigheter som jag själv. När vi lever så, med Guds kärlek för ögonen, bidrar vi till att skapa ett gott samhälle!

Ellinor Carlberg Mehrén, tf kyrkoherde