Meny

Tankar inför helgen

ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

Tro och liv

”Bli ordets görare, inte bara dess hörare” uppmanar aposteln Jakob.
Vem är en ordets görare idag? Jag kom att tänka på den stora explosionen häromveckan i Beirut. Tusentals människor kom och hjälpte till på de sätt de kunde för de hade hört om katastrofen. Kanske var det att bli ordets görare? Eller tänk på alla som hört om Coronapandemin och sen på olika vis agerat för att hjälpa andra med t.ex. handling och ärenden.

För aposteln Jakob betyder Ordet inte ord i största allmänhet. Ordet för aposteln Jakob är Ordet om Jesus, evangeliet om Jesus Kristus. Det ord som berättar att Gud sänt sin Son Jesus Kristus till världen, det ord som berättar att Jesus dog på ett kors men uppstod efter tre dagar och fortfarande lever bland oss människor. 

Det ord som den kristna kyrkan än i denna dag är satt att bära ut just i ord och handling. Det är först när vi verkligen blir detta ordets hörare som vi kan bli dess görare. Först när vi verkligen på allvar lyssnar, tar emot och låter evangeliet om Jesus påverka vår tanke, vår livsinställning och vår val som vi blir ordets görare. Det är inte våra eventuella goda gärningar som gör oss till kristna. Frälsningen, befrielsen ur det onda, är alltigenom en Guds gåva i Jesus Kristus. Våra goda gärningar är en effekt av vår relation till Gud, en följd av att vi hört och verkligen med hjärtat lyssnat till Ordet.

Hälsningar Claes Björndahl, Kyrkoherde