Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tankar inför helgen

Trettonde söndagen efter Trefaldighet Medmänniskan

”Öppna handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land” sägs det i 5 Mos. Kanske är det nyckeln till att vara en medmänniska? Att jag vågar öppna mig för den andre, vågar öppna mig och ge av mitt liv till den som behöver mig. Jesus vill hjälpa oss att leva öppet. Han vill och kan befria oss från rädsla, fördomar och annat som kan hindra oss att leva i öppenhet.

Claes Björndahl, kyrkoherde