Foto: Andreas Lischka

Tankar inför helgen

”Du vet att du alltid kan komma hem igen, vad som än händer!”
Tänk om varje människa fick gå ut i världen med de orden. Så är nu inte riktigt tillvaron för alla, ibland helt motsatt en sådan trygghet. Men Guds kärlek är bortom brist och förbehåll. När vi går vilse längtar Gud oss tillbaka till sig, ropar på oss. I Guds famn finns alltid ett hem att vara återfunnen i.

Susanna Venetvaara, pastorsadjunkt

Söndag 20 juni, Tredje söndagen efter trefaldighet.
Söndagens text: Förlorad och återfunnen.
Mika 7:18-20
Romarbrevet 5:6-11
Lukasevangeliet 15:1-7
Psaltaren 119:170-176