Foto: Andreas Lischka

Tankar inför helgen

Psaltaren heter en bibelbok i gamla testamentet. En psalm- och bönbok som är gemensam både för judar och kristna eftersom vi delar gamla testamentet. Ur Psaltaren har generationer av människor hämtat kraft och vägledning. Det gjorde också Jesus. När han firade gudstjänst i synagogan t.ex. i sin hemstad Nasaret så sjöng och bad han med ord ur Psaltaren. När vi i vår tid läser Psaltaren t.ex. i kyrkan kan det ge en extra dimension att dessa ord delar vi med Jesus. Med dessa ord bad och sjöng också Jesus en gång.
Claes Björndahl, Kyrkoherde


Söndag 31 januari, Septuagesima
Läs söndagens texter: - Nåd och tjänst -
Matteusevangeliet 20:1-16
Jeremia 9:23-24
1 Korintierbrevet 1:1-3
Psaltaren 25:4-11