Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Glanshammars församling

Välkommen till Glanshammars församling, en landsortsförsamling cirka 1 mil öster om Örebro.

Välkommen på gudstjänst!

Under allhelgonadagen är kyrkorna öppna så att man kan komma in och värma sig och tända ljus. Välkommen också till våra minnesgudstjänster med mycket musik.

Allhelgonahelgen

Under allhelgonadagen är kyrkorna öppna så att man kan komma in och värma sig och tända ljus. Välkommen också till våra minnesgudstjänster med mycket musik.

Söndag 20 oktober 11.00 Rinkaby kyrka. Familjegudstjänst. Sång av Stjärnkören. Försäljning av kakor (som Stjärnkören bakat) 
och insamling till Världens Barn.

Vi går med fred

Söndag 20 oktober 11.00 Rinkaby kyrka. Familjegudstjänst. Sång av Stjärnkören. Försäljning av kakor (som Stjärnkören bakat) och insamling till Världens Barn.

Söndag 20 oktober 16.00 Glanshammars kyrka. "Jag bara är" Konsert med Kahjenn och KomVox. Under konserten serverar Kaffebönorna afternoon tea. Fri entré. Insamling till Världens Barn.

Afternoon tea med musik

Söndag 20 oktober 16.00 Glanshammars kyrka. "Jag bara är" Konsert med Kahjenn och KomVox. Under konserten serverar Kaffebönorna afternoon tea. Fri entré. Insamling till Världens Barn.

Kolla in våra grupper här!

Barn- och unga

Kolla in våra grupper här!

Välkommen på frukost 24 oktober!

Gubbröra

Välkommen på frukost 24 oktober!

Upplev livets stora händelser i våra kyrkor.

För bokning av dop, vigsel och begravning ring 019-46 50 12 eller skriv e-post till glanshammars.forsamling@svenskakyrkan.se.

Glanshammars församling är en landsortsförsamling med ca 3500 invånare som ligger en dryg mil öster om Örebro. Vi har 4 kyrkor och en F-6 skola på orten. Tack vare närheten till Örebro erbjuds ett stort utbud av kultur-, fritids- samt utbildningsmöjligheter med bl a universitet. Vi har ett väl fungerande barn- och ungdomsarbete, ett brett utbud av vuxenverksamheter, många engagerade ideella medarbetare och ett rikt gudstjänstliv.

Artonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Att lyssna i tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 30, vers 11-16

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.

Epistel

Jakobsbrevet kapitel 2, vers 8-13

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: 'Du skall älska din nästa som dig själv', då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: 'Du skall inte begå äktenskapsbrott' har också sagt: 'Du skall inte dräpa.' Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 10, vers 17-27

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: ”Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: 'Du skall inte dräpa', 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', 'Du skall inte stjäla', 'Du skall inte vittna falskt', 'Du skall inte ta ifrån någon det som är hans', 'Visa aktning för din far och din mor'. ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 19, vers 8-15

Herrens lag är utan brist, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann, den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. Genom dem blir din tjänare varnad, att följa dem ger riklig lön. Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det inte få makt över mig! Då är jag utan brist och fri från svåra synder. Ta i nåd emot mina ord, mitt hjärtas bön till dig, Herre, min klippa, min hjälpare.

Pastorsexpeditionen i glanshammar

Tel 019-20 93 00
Telefon- och öppettider
Måndag, tisdag, torsdag 09.00-12.00, 13.00-15.00
Onsdag 13.00-15.00
Fredag 09.00-12.00

 

 Axbergs expedition
Telefon: 019-20 93 00

Telefontid:
Måndag-fredag 09.00-12.00
Expeditionstid: 
Måndag-fredag 09.00-12.00
Måndag, tisdag, torsdag 14.00-16.00