Månadsaktuellt OKTOBER

Nyhet Publicerad

Söndagsgudstjänst, Dorotea kyrka
1/10, kl. 11.00

Utdelning av
barnens bibel till församlingens 6 åringar.
Kyrkkorv i församlingshemmet efter gudstjänsten.
Anders Åström &Rose -Marie Winberg

Träff för Stor & liten, öppen barnverksamhet, Dorotea församlingshem
4/10 kl. 09.30

Rose-Marie Näslund

Musikgudstjänst, Risbäcks kyrka
8/10 kl. 11.00

Kyrklunch.
Peter Westerberg &Helén Skoglund

Träff för stor & liten, öppen barnverksamhet, Dorotea församlingshem
11/10 kl. 09.30

Rose-Marie Näslund

Kyrkans unga, Dorotea församlingshem

12/10, kl. 18.00

Rose - Marie Näslund

Söndagsmässa, Dorotea kyrka
15/10 kl. 18.00
Peter Westerberg & Rose - Marie Winberg

Träff för stor & liten, öppen barnverksamhet, Dorotea församlingshem 18/10 kl. 09.30

Rose-Marie Näslund

Taizégudstjänst, Ljusets kapell
22/10 kl. 18.00
Peter Westerberg & Helén Skoglund

Träff för stor & liten, öppen barnverksamhet, Dorotea församlingshem
25/10 kl. 09.30

Rose-Marie Näslund

Onsdagsträff, Dorotea församlingshem
25/10 kl. 13.00

Aine Sjöberg

Kyrkans unga, Dorotea församlingshem

26/10, kl. 18.00

Rose - Marie Näslund

Söndagsgudstjänst, Dorotea kyrka
29/10 kl. 11.00
Anders Åström & Rose - Marie Winberg