Kyrkorna i Dorotea-Risbäck församling

Här kan du läsa om de kyrkor och församlingshem som finns inom församlingen

Ljusets kapell

I början av 1989 beslutade Dorotea-Risbäcks kyrkliga samfällighet att låta bygga ett nytt gravkapell på Dorotea kyrkogård.

Höglands kapell

Höglands kapell är ursprungligen uppförd som skola år 1904 och byggdes 1939 om till kapell.