Dop

Ett litet barn har kommit till världen. En ny människa är född. Det vill vi gärna fira tillsammans med er! Därför vill vi i Dorotea-Risbäcks församling hälsa er välkomna till dop!

Foto: Jim Elfström/IKON

Löftet
I dopet finns löftet om att Jesus Kristus är med under livets alla dagar. Dopet är den synliga bekräftelsen på varje människas samhörighet med Gud.  Vi är skapade av Gud. Genom dopet tas vi upp i Guds gemenskap.
Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och delar vår glädje över det. Gud vill vara oss nära livet igenom. Jesus Kristus säger: Jag är med er alla dagar till livets slut!

Oftast har vi dop på lördagar 11, 12 eller 13. Ibland har vi dopet i en gudstjänst eller efter gudstjänsten vissa söndagar. När du bokat tid ringer prästen eller mailar dig för att komma överens om tid för ett dopsamtal. Vid dopsamtalet träffas vi för att lära känna varandra och gå igenom dopets innebörd och välja psalmer. Tillsammans planerar vi dopgudstjänsten!

Välkommen!

boka dop?

Kyrkvägen 2, 917 32  Dorotea
Besökstid:
Måndag, onsdag och fredag kl. 9 - 12
Telefon: 0942 - 142 30
Epost: dorotea-risbacks.forsamling@svenskakyrkan.se