Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.

 

Vi erbjuder dig som börjar 8:an en kurs i kristen tro. Du är välkommen att vara med i konfirmandundervisningen! Är att du är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för just dig.

De flesta som går och läser är i regel döpta. En del är det inte. Alla är välkomna att vara med på konfirmand- undervisningen. För att vara med i den avslutande konfirmandgudstjänsten måste du vara döpt. Är du inte döpt innan kan du bli det under din konfirmandtid. Dopet medför att du blir medlem i Svenska kyrkan.

Ordet konfirmation kommer från det latinska ordet ”Confirmare” som betyder ”Bekräfta”. Det betyder att du vid konfirmationsgudstjänsten bekräftar ditt dop och säger ja till att leva som kristen.

Under konfirmandtiden får du genom bland annat diskussioner, samtal och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror.
Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln. Men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap, kärlek, sex, om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför därför att ingen lever sitt liv ensam.

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst.
Konfirmationen är en bekräftelse av ditt dop.
I Guds ögon är alla människor värdefulla.
Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

vill du veta mer om konfirmation? kontakta oss

Kyrkvägen 2, 917 32  Dorotea
Besökstid:
Måndag, onsdag och fredag kl. 9 - 12
Telefon: 0942 - 142 30
Epost: dorotea-risbacks.forsamling@svenskakyrkan.se