Barn och unga

Foto: Magnus Aronson/IKON

dorotea-Risbäck församlings kontaktuppgifter

Kyrkvägen 2, 917 32  Dorotea
Besökstid:
Måndag, onsdag och fredag kl. 9 - 12
Telefon: 0942 - 142 30
Epost: dorotea-risbacks.forsamling@svenskakyrkan.se