Biskopsbesök hos Södra Lapplands pastorat

Nyhet Publicerad

Luleå stifts biskop Hans Stiglund gästade nyligen Södra Lapplands pastorat. Besöket skedde i S:t Mikaelsgården i Lycksele. Syftet med besöket vara att träffa personalen och de förtroendevalda och samtidigt prata om kyrkans identitet i dagens samhälle.

Tillförordnade kyrkoherden Åke Sjöström hälsade biskop Hans Stiglund och alla anställda och politiker välkomna. Åke påpekade vikten av att tillsammans är vi starka och lättade upp stämningen med goda vitsar från hans egen yrkeserfarenhet innan han lämnade över ordet till biskopen.

Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors

Vad är kyrkan?

Biskop Hans började med att ställa frågan om vad kyrkan ÄR.

Många böcker behandlar idag frågan om kyrkans identitet. Denna fråga är också aktuell för oss alla idag. Vem/vad kyrkan ÄR. Det fick honom att fundera kring vad kyrkans roll i dagens samhälle är och hur det kommer att bli.

Biskopen menar att kyrkan inte bara är en förening eller sammanslutning, tron har sitt ursprung hos Gud, och Gud har kallat oss in i kyrkans sammanhang.

- Kyrkan uppdrag handlar om evangeliet. Kyrkan har heller aldrig varit en gemenskap där alla tycker lika. Tror man det, ja då har man kommit fel, sa Hans Stiglund.

Biskopen berättade att han ansåg att vi i vår lutherska kyrka kan upptäcka  tre identitetsmarkörer och perspektiv som genomsyrar Svenska kyrkan.

·         Ordet allena

·         Tron allena

·         Jesus allena

Det går att hitta fler grundläggande perspektiv i vår lutherska tradition men dessa påverkar både vår syn på Gud och våra medmänniskor.

Biskopen lyfter fram ett ord som han själv tycker präglar vår kyrkas identitet och det är ordet "Nåd"

- Detta påminns vi om redan i dopet, sa han.

Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors

Hans Stiglund fortsatte med att säga att Luther gjorde ”vardagen” viktig. Skomakaren har en kallelse i sitt dagliga arbete. Alla har en gåva och en kallelse och fler kan vara med och se guds perspektiv i sitt dagliga liv.

Svenska kyrkan döper flest vuxna av alla kristna samfund i Sverige

- Vi är på alla vis en dopkyrka. Kyrkan är öppen och till för alla som söker efter Gud. Man kan fundera kring begreppet folkkyrka och vad det innebär. Vi är en kyrka AV folket och det är viktigt att veta. När jag var församlingspräst kom en person och frågade om jag kunde utesluta honom ur kyrkan…

I vår kyrka har vi inget verktyg som gör att vi kan säga att du är så dålig och illa att du kan uteslutas, det säger något om vilka vi är.

 Morgondagens kyrka

"Det har aldrig varit som det alltid har varit"

Ändå blickar vi ofta tillbaka och har en bild av att gårdagens kyrka är mer kyrka än dagens. Så menade biskop Hans att vi ofta tänker. Ändå är vi kallade att vara kyrka idag och vi ska våga blicka framåt.

- Vi ska vara relevanta men ändå tydliga. Vi får inte bli strömlinjeformade så att vi tappar identitet.

Hans menar att om vi enbart ser på en församling som en geografisk enhet och lika med de anställda och frivilliga, ja då begränsar vi synen på vad vi är.

- Problemet med oss som kyrka idag är att vi styrs av gamla bilder, de gamla kyrkorna påminner oss hur de varit i fornstora dagar. Sitter 20 personer i Stensele kyrka blir det lätt att rummet skriker – misslyckande. Vi utgår alltid 100 % men jag tror det är viktigt med rimliga förväntningar.

En anglikansk biskop berättade för Hans Stiglund att de har 2 % konfirmander men de jobbar ändå hårt och det också viktigt att förstå att Guds arbete är mer än det församlingarna gör. Gud är verksam utanför vår verksamhet, säger biskop Hans.

En positiv sak ur ett kyrkligt perspektiv är att sekulariseringen inte har nått det kyrkliga rummet.

- Folk kommer till domkyrkan i Luleå även fast det inte ringer i klockorna för gudstjänst. Kyrkorummet är inte oviktigt i denna sekulariserade tid.

Foto: Olle Thoors
Foto: Olle Thoors

Kyrka i förändring

När förändringen är stor i kyrkan och identiteten samt verksamheten står inför förändringar är det viktigt att veta att Jesus är centrum. Vi får inte tappa bort det, menar Hans Stiglund och passade på att avsluta med att ge sju uppmuntrande tankar till personalen att ta med sig till sina verksamheter.