fr dokument svenska kyrkan Lilla Katekesen Martin Luther

Lilla katekesen online

Är du nyfiken på Martin Luther och något av vad han skrev? Här kan du läsa lilla katekesen

Jag vet ingen enklare eller bättre uppläggning av en sådan underrättelse eller undervisning än den som gjordes i kristenhetens barndom och som förblivit fram till idag, nämligen (att man tar sin utgångspunkt) i dessa tre stycken: Tio Guds bud, Den apostoliska trosbekännelsen och Vår Fader. I dessa tre stycken står kort och gott nära nog allt som en kristen behöver veta.

Martin Luther från baksida av Lilla Katekesen - Svenska kyrkan, översättning, inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster

Är du nyfiken på Martin Luther och något av vad han skrev? Lilla katekesen med kortfattad information om kristendomslära är något många känner igen. Här kan du ladda hem den eller läsa den online:

 

 

Lilla Katekesen - Martin Luther