Laestadiuspörtet Pajala
Foto: JKult

Personal

i Pajala församlings arbetslag är vi präster, kantorer, administratörer, vaktmästare och församlingspedagoger

Gemensamt för samtlig personal gäller:

  • Växelnummer 0978-758 80.
  • Direktnummer är även mobilnummer.

Sökning kan göras på namn, befattning och för vaktmästarna även på ort.

Kyrkoherde

Peder Jonson

Pajala församling

Kyrkoherde

Diakoner

Kantorer

Församlingspedagoger

Församlingsassistent/Kommunikatör

Administratör

Britta Eriksson

Pajala församling

Expedition/Administration

Administratör/Musiker

Vaktmästare

Projektanställda

Pajala församlings förtroendevalda och ersättare.