Laestadiuspörtet Pajala
Foto: JKult

Personal

i Pajala församlings arbetslag är vi präster, diakoner, kantorer, administratörer, vaktmästare och församlingspedagoger

Gemensamt för samtlig personal gäller:

  • Växelnummer 0978-758 80.
  • Direktnummer är även mobilnummer.

Sökning kan göras på namn, befattning och för vaktmästarna även på ort.

Kyrkoherde

Peder Jonson

Pajala församling

Kyrkoherde

Diakoner

Kantorer

Församlingspedagoger

Församlingsassistent

Administratör

Britta Eriksson

Pajala församling

Expedition/Administration

Administratör/Musiker

Vaktmästare

Projektanställda

Pajala församlings förtroendevalda och ersättare.