Torne älv
Foto: Luleå stift

Om Pajala församling

Församlingen är till ytan en stor församling. Hela 8000 kvadratkilometer från Muodoslompolo i norr till Korpilombolo i söder. Här finns drygt 80 byar och mindre samhällen.

Våra viktigaste uppgifter
En församling har som grundläggande uppgifter att undervisa och att arbeta med diakoni, som är kyrkans sociala arbete. Att fira gudstjänst och arbeta med mission hör också till de grundläggande uppgifterna. Många kommer dessutom till kyrkan för att fira dop, bröllop och konfirmation, eller för att delta i en begravning. 

Pajala församlingen har en församlingsinstruktion. Det är ett dokument som berättar mer om vad församlingen är och vill vara.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation
Demokratin är viktig för kyrkan. Församlingen har ett kyrkofullmäktige, som består av folkvalda representanter (förtroendevalda) från olika nomineringsgrupper. Kyrkovalet sker vart fjärde år i alla delar av Svenska kyrkan. Kyrkorådet för Pajala församling väljs av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse. De träffas cirka sex gånger om året.

Förtroendevalda

Här hittar du Pajala församlings ledamöter i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, arbetsutskott samt kyrkogårds- och fastighetsutskottet.

Församlingsinstruktion

Här kan du läsa vår församlingsinstruktion! Församlingsinstruktionen är ett styrdokumentet som berättar om hur församlingen valt att utföra den grundläggande uppgiften; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission.

Kyrkans hus i Pajala

Kontakt

Välkommen att ta kontakt med Pajala församling! Här hittar du personalen, öppettider och kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen.

Personuppgiftsbehandling

Läs mer om hur Pajala församling och Svenska kyrkan behandlar personuppgifter.

Det händer i församlingen

I webbkalendern hittar du gudstjänster, barnverksamhet, konserter och allt annat som händer i Pajala församling och i hela Svenska kyrkan runt om.

En person i svart t-shirt med texten Alla människor är viktiga alla dagar, sitter i en kyrkbänk.

Att göra i kyrkan - kom och var med!

Välkommen att mötas, umgås och fira gudstjänster och högtider i församlingens kyrkor och i församlingshemmen. Här hittar du olika verksamheter som vi har i Pajala församling - för alla åldrar.

Korpilombolo kyrka

Kyrkor och kapell

I Pajala församling finns kyrkor och kapell från Muodoslompolo i norr till Korpilombolo i söder. Alla med sin egen unika historia. Välkommen på besök!

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.