Den nya askgravlunden i Vilhelmina är invigd

Nyhet Publicerad

En gemensam askgravlund är ett nytt alternativ där askan gravsätts inom ett angivet område utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär.

Foto: Hans-Olof Dahlberg

Ett tjugotal personer kom under förra veckan till norra kyrkogården i  Vilhelmina för att vara med under invigningsceremonin. Det blir mer och mer vanligt med askgravlund som önskemål  för jordfästning. Människors numera ökade rörlighet i samhället kan vara en av anledningarna, samt att det inte blir lika stort ansvar för de efterlevande då det gäller tillsyn av gravplatsen.

Ett sällskap av församlingsbor samt präster och personal från Vilhelmina församling deltog i invigningen av den nya askgravlunden på Vilhelmina norra kyrkogård. Ceremonin leddes av kyrkoherden i Södra Lapplands pastorat, Kent Nordin. Foto: Hans-Olof Dahlberg

- Arbetet med den nya askgravlunden har pågått under drygt ett års tid med planering och byggnation säger Patrik Nilsson, kyrkogårdsföreståndare för kyrkogårdarna i Dorotea, Vilhelmina och Storuman inom Södra Lapplands pastorat.

- Vi erbjuder askgravlunden för att efterfrågan på ett nytt gravskick har ökat markant.

Patrik Nilsson, chef över Dorotea, Vilhelmina och Stensele kyrkogårdsförvaltningar. Foto: Robert From

Det som mer i detalj skiljer en askgravlund från en minneslund är att den är mindre anonym.

Som anhörig får man vara med vid själva gravsättningen och det som mer skiljer är att en namnskylt sätts upp i anslutning till begravningsplatsen.

- Det bästa med askgravlunden är att anhöriga får en gravplats att gå till utan att behöva känna något ansvar för skötseln och att askgravlunden i Vilhelmina nu är färdig känns mycket bra och den är efterlängtad av många, säger Patrik Nilsson.

Foto: Hans-Olof Dahlberg