Överjärna kyrkas sakramentsskåp
Foto: Göran och Hans Göthlin

Överjärna kyrka har ett sakramentsskåp med anor

Nyhet Publicerad Ändrad

I Överjärna kyrka finns ett galler som många kyrkobesökare har funderat över. Bakom gallret finns ett sakramentsskåp.

Ett sakramentsskåp kan vara ett fristående skåp eller som ett utrymme i väggen, där man förvarar nattvardsbröd som blivit över från den senaste nattvardsgången.

Vinet som blir över efter nattvarden går inte att spara. Men brödet, som i mässan har blivit bärare av Kristi kropp, vill man inte slänga bort eller blanda med annat bröd. Därför har man i vissa kyrkor ett särskilt skåp där detta förvaras. För människor som kommer in i kyrkan förstärker det också upplevelsen av att kyrkorummet är ett heligt rum.

Gallret till Överjärna kyrkas sakramentsskåp är smitt. Det tillverkades 1984 av smidesmästare Ivar Karlsson i Järna. Men varför är gallret så nytt? Jo, det beror på att sakramentsskåpet har varit igenmurat under flera hundra år. Det upptäcktes när kyrkan renoverades 1984.

Sakramentsskåpet var igenmurat under flera hundra år.

Byggt av återanvända plankor

Förmodligen är skåpet från tiden när den delen av kyrkan byggdes, alltså från 1100-talet. Skåpet är av ek. En av plankorna i skåpet har använts till något annat innan det sattes in där (på medeltiden). Det ser man på att en mansperson är ritad på den (bara delar av personen syns). Det var snickarmästaren Werner Hausmann i Järna som kompletterade de träarbeten som behövdes när skåpet gjordes i ordning 1984.

Används nu som det är tänkt

Nu används sakramentsskåpet som det var tänkt från början. När prästen skall dela ut bröd till nattvardsgästerna hämtar han det från sakramentsskåpet. Det som sedan blir över placeras där till nästa nattvardsgång.

Det kärl som brödet förvaras i och som ställs i sakramentsskåpet kallas för ciborium. Överjärna kyrka har nu i år fått som gåva ett sådant kärl som alltså är avsett för detta ändamål.

Vid tillfälle, kom gärna in i Överjärna kyrka och titta på sakramentskåpet och ciboriet som står i det.

Tack till Douglas Sjöqvist för fakta om renoveringen av kyrkan 1984.

Sakramentsskåp hos Riksantikvarieämbetet

På Riksantikvarieämbetet finns också ett sakramentsskåp i trä. Det har en gång stått i vår kyrka i Överjärna.

Sakramentsskåp i trä
Foto: Riksantikvarieämbetet 1952

Skåpet är byggt i furu och ek och sammansatt av fyra likformiga väggar. Det står på en nedåt avsmalnande sexkantig fot. Totalhöjden är 187 centimeter, själva skåpet är 122 centimeter högt.

Detta sakramentsskåp kom att förflyttas från Överjärna till Riksantikvarieämbetet 1868. Det finns inga säkra uppgifter om dess ålder.